Als machines het meeste werk doen, dan worden passie, creativiteit en design thinking belangrijk

De adepten van Peter Diamandis (Singularity University) denken dat de snelle ontwikkelingen (in technologie) leiden tot een wereld van overvloed, waar nagenoeg niemand hoeft te werken en velen zich bezig kunnen houden met filosofie, sporten en kunsten. (vergelijk Griekse Oudheid waar de slaven ploeterden om de stoa-gangers te laten keuvelen).

Lees het artikel van Vivek Wadhwa op SingularityHUB (en reacties).

Een baanloze toekomst? Dus een beroepsopleiding heeft geen zin? Jawel, maar… het maakt niet zoveel uit wat je studeert, als je maar passie voor leren ontwikkelt! Geeft dit niet een motivatieprobleem, omdat je beroepsperspectief zo wazig is!

De Singularity-aanhangers veronderstellen ook een redelijk verlopende gelijke verdeling van de naderende welvaart over de mensheid, terwijl mensen als Piketty juist een groeiende ongelijkheid vaststellen. En wat te denken van horden gewapend met religieuze kronkels en die almachtige technologie waarmee ze ons 500 jaar terug willen duwen? Een robotsamenleving waar de mens een lastige factor is? Wordt het wel allemaal zo leuk?

Denk mee over de gevolgen van kunstmatige intelligentie en robotisering voor leren en opleiden. Kom 13 oktober 2015 naar de LRN21-bijeenkomst! Binnenkort vindt u op deze site programma-informatie.

Redt de VMV! (Vroegtijdige MOOC-Verlater)

mooc-drop-outVoor velen staat het vast dat MOOCs of variaties daarvan een steeds grotere rol moeten spelen om efficiënt kennis te verwerven in de nabije toekomst. Maar ook staat vast dat er erg veel vroegtijdige MOOC-verlaters zijn; mensen die enthousiast beginnen, maar door de waan van de dag al gauw andere prioriteiten kiezen, of slechts passief de video’s in de MOOC doornemen!

Gelukkig werkt het MIT aan een detectie-algoritme om deze ‘slapjanussen’ in een vroeg stadium te ontdekken. De vraag die hier achteraan komt is natuurlijk wat er dan als ‘opjutten’ kan worden ingezet. Dat moet dan vanwege de schaalgrootte ook geautomatiseerd verlopen. Helpt de Self Determination Theory hier ook nog? (het ‘autonomy’ aspect werkte immers tegen MOOCvastheid!)

Wilfred Rubens schonk ook al eens aandacht aan deze drop outs en Katy Jordan heeft een fraaie grafiek.

Gezond samenwerken met je robotcollega op de achterbank van een zelfrijdende auto

The Business Observatory van de Europese Commissie brengt regelmatig een trendrapport uit. Na een conferentie in april j.l. heeft men het Internet der Dingen op de korrel als oorzaak van grote omwentelingen in ons leven. Er zullen Smart Value Chains ontstaan. Lees hier een beknopte samenvatting.

Merk op dat The Business Observatory vaststelt dat er nog wel een grote skills mismatch geslecht moet worden, met name ten aanzien van algemene ict-vaardigheden. Als we daarbij uit andere onderzoeken vernemen dat in Nederland de komende jaren ook het aantal ict-vacatures verdubbelt… Hier leest u het hele rapport.

Education to employment: Designing a system that works

McKinsey & Company komt met een fors rapport over opleiden voor een kans op de arbeidsmarkt. Een hot item op de vooravond van de robotsamenleving! Het rapport geeft richting voor een beter ontwerp van de keten opleiding-werk en toont fraaie casussen.

Hoewel het NEET-percentage (4%) voor Nederland laag is, zegt dat niet alles over de optimale effectiviteit van ons opleidingssysteem. (Overigens: NEET = Not in Education, Employment, or Training). Hoge NEET-percentages hebben een relatie met de groei van het precariaat.

De mismatch tussen opleiding en werk werd ook door het World Economic Forum geagendeerd: de helft van de jongeren komt niet in een job die aansluit bij hun studie en bijna driekwart van de opleiders denkt dat ze jongen mensen voldoende voorbereiden op de nieuwe wereld (… en minder dan de helft van de jongeren en werkgevers vindt dat ook).

Jongeren vragen om meer praktijk-training tijdens hun opleiding en werkenden missen vaak prikkels en gelegenheid om zich te kwalificeren voor nieuwe situaties binnen hun werkdomein.

Er is dus veel werk aan de winkel (voor ontwerpers van opleidingen)!