Komt de zon nog wel elke dag op?

elkedagals_cover_195x282Paul Bessems behoort tot de nieuwe uitdagende categorie managementboekenschrijvers die ontdekt hebben dat organisaties zich opnieuw moeten uitvinden om een plaats te behouden in de nieuwe tijden. De huidige crisis is slechts een bewijs dat het fout gelopen is en we zaten te slapen terwijl grote veranderingen zich voltrokken.

Onderwijs heeft een belangrijke rol in het wakker schudden van mensen en ze te attenderen op de noodzaak tot transitie. (Denk aan EUR-prof. Jan Rotmans: “We gaan van een tijdperk van verandering naar een verandering van tijdperk!” )

Paul Bessems spreekt op de netwerkbijeenkomst van LRN21 op 10 december, meld u aan op de website!

Maar u kunt al eerder van zijn visie proeven via zijn inspirerende boeken en weconomics-website http://bit.ly/12aByJy

Handig gereedschap met FreeD

Vertel je gereedschap wat je wilt maken en het helpt je om foutloos te werken.

Het befaamde MIT heeft een machientje ontwikkeld dat meedenkt tijdens werkzaamheden (in dit geval om verspanende technieken). Eigenlijk is het machientje de baas en breng jij hem ongeveer naar de juiste plek. Het lijkt wel een forse elektrische tandenborstel! Je moet de video zien om het te snappen en door te denken over wat deze technologie voor gevolg kan hebben voor allerlei beroepen waar specifieke bewerkingskennis, -vaardigheden en oog-hand-coördinatie van belang zijn.

Kunnen we de kostbare opleiding tot tandarts met 1,5 jaar verkorten? En de kunstacademie en …?

HORIZON 2020: werkprogramma

De Europese Commissie heeft het concept werkprogramma ICT onder de noemer “Leadership in Enabling and Industrial Technologies” (LEIT van Horizon 2020) bekend gemaakt. Op 11 december 2013 wordt het officieel.

Dit programma focust op ICT en raakt daardoor direct of indirect veel ‘skills’ van 21ste eeuws leren.

Wie zin (kennis, cash en kunde) heeft in een uitdagend project, kan hier door 108 pagina’s ploegen en alvast partners polsen om de miljoenenpot te verdelen.

Skilled for Life?

“Meer onderwijs levert niet automatisch meer vaardigheden op!
“Verwerven van vaardigheden na formele opleiding is cruciaal voor succes!”

Hierboven enkele kreten uit een recente OECD-studie: Skills Outlook 2013.  In deze PIAAc-survey zijn de ‘skills op het gebeid van taal, rekenen en probleem oplossen in technologie-rijke omgevingen’ onderzocht van 16-jarigen en ouder.  Naast de groep Europese landen zijn voor de beeldvorming  ook landen toegevoegd als Korea, USA, Indonesië.  Nederland komt er in de meest tabellen redelijk van af.