Serdar Ucar

serdar-ucarSerdar Ucar is vanaf 2012 programmamanager Diversiteit & Inclusie bij NS. Hij fungeert binnen de organisatie als spin in het web voor alle diversiteit- en inclusievraagstukken, hij adviseert over langetermijnstrategie en organiseert workshops en projecten die voortvloeien uit het diversiteitsbeleid.

Hiervoor was hij werkzaam bij Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Vanuit zijn visie is diversiteit niet meer een optie of een keus, maar een feit.

Presentatie: Ik spoor, jij spoort, wij scoren samen als NS

De steeds pluriformer wordende samenleving, nieuwe wetgeving en demografische ontwikkelingen brengen een eigen dynamiek met zich mee en maken de vraagstukken voor beleidsmakers en beslissers steeds complexer en uitdagender. De vraagstukken krijgen in de realiteit soms een dilemma-karakter. Het oplossen is een leerproces voor de organisatie en haar medewerkers.

In zijn bijdrage zal Serdar Ucar inzoomen op enkele actuele thema’s voor NS en aangeven hoe het bedrijf hiermee omgaat en wat de ‘lessons learned’ tot nu toe zijn voor NS.