Welvaart, maar dan breed a.u.b.

Gelukkig, de politiek heeft ook door dat we ons welbevinden en onze welvaart niet slechts kunnen afmeten aan inkomen en bezit. Een commissie wil dat er jaarlijks een ‘Monitor brede welvaart’ wordt gepubliceerd.

De aanbeveling van de commissie is 20 april jl. gepresenteerd en beslaat bijna 100 pagina’s! Met enkele interessante tabellen en graphics.

Dit streven past prima in aanloop naar onze aankomende LRN21 themabijeenkomst over geluksgevoel bij leren en werken.

Lukt het geluk? Bevlogenheid en betekenisvolheid

Dinsdag 14 juni 2016 15.00 – 18.00 uur (incl. netwerkdiner 20.00 uur)
School voor de Toekomst, ’s-Hertogenbosch

Iedereen wil toch gelukkig zijn of op zijn minst worden. Gelukkige werknemers zijn productiever. Gelukkige studenten leren leuker en beter. De kans op een positief pedagogisch klimaat heeft er baat bij, dus ook gelukkiger docenten! (en ouders!)

Hoe kunnen we gelukkiger leren/werken/leven? Meer op onze bijeenkomst over dit actuele thema:

  • Prof. dr. Rob Martens (OU en ecbo) zal een inleidende beschouwing geven over de relatie tussen leren en geluk.
  • Drs. Cees van der Zwan (VU-onderzoeker) duikt met u in onderwijscasussen rond dit thema.
  • Kees Klomp (Karmanomics en bekend van de VPRO Tegenlicht-uitzending), verkent met u het ervaren van geluk in werk en werkomgeving.

En u… waar voelt u zich gelukkig door? Begin met aanmelden via het aanmeldingsformulier.

The Right Ways To Bring Diversity To Your Business

Fast Company laat Susan Adams (professor of Management, senior director Center for Women and Business at Bentley University) beknopte aanbevelingen geven over hoe de diversiteit in je organisatie/bedrijf kunt implementeren. Klik zeker ook op de links in het artikel.

Successchap

Wie streeft er nu niet naar succes! Iedereen toch? (Ja, zelfs masochisten!). We leren om te slagen, om succesvol te worden, onze doelen te bereiken.

Sommige factoren/eigenschappen lijken te helpen.

Management Team toont op zijn website een leuke infographic over het verschil tussen succesvolle en onsuccesvolle mensen. Nadrukkelijk claimt men het gemis aan wetenschappelijke onderbouwing, maar herkenbaar toch (bij uw collega)?

21ste eeuwse vaardigheden in de Canon beroepsonderwijs

Ecbo tipt ons op de uitbreiding van de Canon Beroepsonderwijs met 21ste eeuwse vaardigheden in het mbo.

De maatschappij en de aard van arbeid veranderen snel en daardoor moet ingespeeld worden op de verandering in het beroep. De canon definieert het begrip 21ste eeuwse vaardigheden nader en geeft suggesties voor inbedding in de curricula. Het accent op 21ste-eeuwse vaardigheden zal per (mbo-) niveau en sector verschillen.

Alt School: Montessori 2.0

Learn Different; Silicon Valley disrupts education. De New Yorker besteedt er een uitgebreid artikel aan.

Het project is nog relatief kleinschalig maar heeft hoge ambities én stevige financiering (eigen bijdrage is overigens ook erg hoog!) én technologische ondersteuning van betrokken initiatiefnemers. Geruime tijd geleden signaleerde LRN21 reeds het Alt School project: ver doorgedreven technologie-inzet om gepersonaliseerd onderwijs te leveren. Een nadere analyse toont dat die technologie vooral dient om docenten zoveel data-voeding te geven dat ze die personalisatie kunnen bieden, monitoren en sturen.

De holistische benadering lijkt goed te passen in de huidige tijd, maar worden ook alle 21st Century Skills wel aangesproken? Een beknopte kritische beschouwing van Alt School vonden we bij Edwin van der Zalm.

En onze iPad-scholen en projecten als Agora in Roermond, die gaan toch ook over personalisatie? Niet helemaal vergelijkbaar: Agora bijvoorbeeld richt zich op voortgezet onderwijs en Alt School vooralsnog op pre-High School. Toch interessant om een en ander eens naast elkaar te leggen, bekijk de VPRO-tegenlicht-uitzending van vorig jaar nog eens.

Boeiend allemaal, bij alle kritiek op mislukte onderwijsvernieuwing uit het verleden… Hoe zou het gaan bij brede opschaling en minder gemotiveerde/geëquipeerde doelgroepen? Hoe beknellend kan de commerciële betrokkenheid worden?