“A wealth of lessons for the future”

De hoge werkloosheid wordt iets getemperd door de toename van tijdelijke en parttime banen. Juist voor deze laatste zaken dreigt een gebrek aan investering in kansrijke kennis en vaardigheden door het ontbreken van een trainingsinfrastructuur, drijfveren en sociale context.

Organisaties die het meest investeren in kennis en vaardigheden van werknemers blijken het meest veerkrachtig in (post)crisistijd. Neth-ER, het Nederlandse EU-onderwijsanker te Brussel, haalt het rapport Employment and Social Developments in Europe aan, waar het belang van levenslang leren nog eens benadrukt wordt.

In het rapport koestert Nederland zich nog comfortabel tussen koplopers Finland en Zweden in (grafiek op blz. 131). In deze grafiek is het opvallend dat er landen zijn waar de inactieven hoger scoren op skills dan werkzoekenden. Het scoreverschil tussen de skills van werkenden en werkzoekenden indiceert (deels) de mismatch tussen vraag naar arbeidspotentieel en aanbod.

Merkwaardig is dat onze best presterende economie, Duitsland, achter in de middenmoot hangt qua gemiddeld skills niveau.

Responsive Open Learning Environments (ROLE)

Zelfregulatie bij het verwerven van kennis en vaardigheden is van groot belang binnen de 21st Century Skills. Welke leeromgevingen faciliteren dit nu al? Responsive Open Learning Environments (ROLE) is een EU-samenwerkingsproject van een zestiental internationale onderzoeksgroepen rond Self-regulated learning en biedt de bevindingen aan in een gratis e-book. (Tip via Welten-instituut van de OU die ook participeerde)

Mythe van Digital na(t)ive

ECDL, u kent het vast wel, al ruim tien jaar de uitgever van het digitale rijbewijs (wel wat eenzijdig op de Microsoft-tour). ECDL verzet zich tegen de aanname dat de digital natives op ‘natuurlijke’ wijze hun digitale kennis en vaardigheden opdoen. Neem kennis van hun recente position paper.

Aftrap Smart Industry

http://youtu.be/NxBEkMEnGGc Op 22 januari jl. vond in Rotterdam de aftrapconferentie Smart Industry plaats. De wens om weer meer maakindustrie in Nederland te krijgen en daarmee ook werkgelegenheid vergt een verregaande samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Niet alleen om nieuwe zaken te ontwikkelen, maar ook om te zorgen dat het arbeidspotentieel hiervoor adequaat opgeleid is om nieuwe producten en diensten te produceren en te implementeren. 21st Century Skills komen o.a. aan bod in de deelsessie Versterken van het fundament-Skills. Overige samenvattingen/presentaties.

Kinematics gaat textielindustrie vervangen

kinematicsShapeways te New York (een vestiging van onze eigen Eindhovense Shapeways!) heeft een 4D jurk geprint.

‘Kinematics is a system for 4D printing that creates complex, foldable forms composed of articulated modules. Use this app to design your own flexible jewelry designs.’

Als dit productieproces sneller en goedkoper wordt, kan de huidige textielfabricage grotendeels inpakken… Hoe zou het draagcomfort zijn, hoe gedraagt het zich in de was? Weer een voorbeeld van een disruptie! Zijn de modeacademies al bezig? En de sociale plannen van de sluitende modeateliers? Al die kledingwinkels die nu nog onze winkelcentra bezetten…

Zelf op kleinere schaal wat ontwerpen, laten printen? Go Kinematics!

Kinematics gaat textielindustrie vervangen

kinematicsShapeways te New York (een vestiging van onze eigen Eindhovense Shapeways!) heeft een 4D jurk geprint.

‘Kinematics is a system for 4D printing that creates complex, foldable forms composed of articulated modules. Use this app to design your own flexible jewelry designs.’

Als dit productieproces sneller en goedkoper wordt, kan de huidige textielfabricage grotendeels inpakken… Hoe zou het draagcomfort zijn, hoe gedraagt het zich in de was? Weer een voorbeeld van een disruptie! Zijn de modeacademies al bezig? En de sociale plannen van de sluitende modeateliers? Al die kledingwinkels die nu nog onze winkelcentra bezetten…

Zelf op kleinere schaal wat ontwerpen, laten printen? Go Kinematics!