“A wealth of lessons for the future”

De hoge werkloosheid wordt iets getemperd door de toename van tijdelijke en parttime banen. Juist voor deze laatste zaken dreigt een gebrek aan investering in kansrijke kennis en vaardigheden door het ontbreken van een trainingsinfrastructuur, drijfveren en sociale context.

Organisaties die het meest investeren in kennis en vaardigheden van werknemers blijken het meest veerkrachtig in (post)crisistijd. Neth-ER, het Nederlandse EU-onderwijsanker te Brussel, haalt het rapport Employment and Social Developments in Europe aan, waar het belang van levenslang leren nog eens benadrukt wordt.

In het rapport koestert Nederland zich nog comfortabel tussen koplopers Finland en Zweden in (grafiek op blz. 131). In deze grafiek is het opvallend dat er landen zijn waar de inactieven hoger scoren op skills dan werkzoekenden. Het scoreverschil tussen de skills van werkenden en werkzoekenden indiceert (deels) de mismatch tussen vraag naar arbeidspotentieel en aanbod.

Merkwaardig is dat onze best presterende economie, Duitsland, achter in de middenmoot hangt qua gemiddeld skills niveau.

Responsive Open Learning Environments (ROLE)

Zelfregulatie bij het verwerven van kennis en vaardigheden is van groot belang binnen de 21st Century Skills. Welke leeromgevingen faciliteren dit nu al? Responsive Open Learning Environments (ROLE) is een EU-samenwerkingsproject van een zestiental internationale onderzoeksgroepen rond Self-regulated learning en biedt de bevindingen aan in een gratis e-book. (Tip via Welten-instituut van de OU die ook participeerde)

Mythe van Digital na(t)ive

ECDL, u kent het vast wel, al ruim tien jaar de uitgever van het digitale rijbewijs (wel wat eenzijdig op de Microsoft-tour). ECDL verzet zich tegen de aanname dat de digital natives op ‘natuurlijke’ wijze hun digitale kennis en vaardigheden opdoen. Neem kennis van hun recente position paper.

Aftrap Smart Industry

http://youtu.be/NxBEkMEnGGc Op 22 januari jl. vond in Rotterdam de aftrapconferentie Smart Industry plaats. De wens om weer meer maakindustrie in Nederland te krijgen en daarmee ook werkgelegenheid vergt een verregaande samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Niet alleen om nieuwe zaken te ontwikkelen, maar ook om te zorgen dat het arbeidspotentieel hiervoor adequaat opgeleid is om nieuwe producten en diensten te produceren en te implementeren. 21st Century Skills komen o.a. aan bod in de deelsessie Versterken van het fundament-Skills. Overige samenvattingen/presentaties.

Kinematics gaat textielindustrie vervangen

kinematicsShapeways te New York (een vestiging van onze eigen Eindhovense Shapeways!) heeft een 4D jurk geprint.

‘Kinematics is a system for 4D printing that creates complex, foldable forms composed of articulated modules. Use this app to design your own flexible jewelry designs.’

Als dit productieproces sneller en goedkoper wordt, kan de huidige textielfabricage grotendeels inpakken… Hoe zou het draagcomfort zijn, hoe gedraagt het zich in de was? Weer een voorbeeld van een disruptie! Zijn de modeacademies al bezig? En de sociale plannen van de sluitende modeateliers? Al die kledingwinkels die nu nog onze winkelcentra bezetten…

Zelf op kleinere schaal wat ontwerpen, laten printen? Go Kinematics!

Kinematics gaat textielindustrie vervangen

kinematicsShapeways te New York (een vestiging van onze eigen Eindhovense Shapeways!) heeft een 4D jurk geprint.

‘Kinematics is a system for 4D printing that creates complex, foldable forms composed of articulated modules. Use this app to design your own flexible jewelry designs.’

Als dit productieproces sneller en goedkoper wordt, kan de huidige textielfabricage grotendeels inpakken… Hoe zou het draagcomfort zijn, hoe gedraagt het zich in de was? Weer een voorbeeld van een disruptie! Zijn de modeacademies al bezig? En de sociale plannen van de sluitende modeateliers? Al die kledingwinkels die nu nog onze winkelcentra bezetten…

Zelf op kleinere schaal wat ontwerpen, laten printen? Go Kinematics!

21st Century Skills voor een goed, gelukkig leven

Fontys lector Dr. Wouter Sanderse bepleit een meer expliciete plaats voor morele aspecten binnen de 21ste eeuwse vaardigheden. Hij stelt dat veel van de kennis en vaardigheden die vaak genoemd worden, ook prima ingezet kunnen worden voor criminele of andere immorele doelen. Tijd dus voor de Machiavelli-test. Er is een centrale plaats voor ethiek in de vaardigheden van de toekomst. Lees een artikel hierover bij ScienceGuide.

Actieplan Ondernemerschap 2020 wordt effectief gemaakt door EU

Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is de vertegenwoordiging van het Nederlandse kennisveld in Brussel. Op hun website staan regelmatig zaken die de 21st Century Skills raken. Recent is er de publicatie met beleidsaanbevelingen om ondernemerschap/ondernemendheid te bevorderen door meer (internationale) samenwerking, begeleiding, mentoring van starters, ondersteuning van beroepsopleidingen om ondernemendheid sterker te integreren. Speciale aandacht voor de spin-offs van universiteiten als bakermat voor nieuwe ondernemingen.

De EU gaat van het Actieplan Ondernemerschap 2020 van enige tijd geleden nu echt werk maken.

Tien technologieën die ons leven kunnen veranderen

De 21ste eeuwse vaardigheden onderhouden impliceert zelf de vinger aan de pols houden ten aanzien van ontwikkelingen in onze omgeving. Technologie is daarbij vaak een change driver! Kent u de European Parliamentary Research Service al? Voor de zekerheid wijzen wij u op dit rapport van EPRS waarin 10 technologische ontwikkelingen worden geanalyseerd en wordt geïllustreerd hoe deze grote invloed gaan hebben op ons leven en wat dit betekent voor beleidsmakers. Voor onderwijs en training is het hoofdstuk MOOCs natuurlijk erg interessant.