3D scanner al in je pocket!

3d scanning3D printing is hot op het moment. Snellere printers, nieuwe materialen en diensten leiden tot steeds meer toepassingsgebieden en producten. Menigeen zal in de nabije toekomst zelf spullen ontwerpen, zelf printen of laten printen.

Autodesk (van het bekende technisch tekenprogramma AutoCad) levert een prachtige toepassing door via een app op je mobiel allerlei zaken of levende wezens 3D te scannen. Je maakt er de invoer gegevens mee voor je 3D-printer of die van een kennis of 3D-printservice.

De app 123D Catch is gratis en via ’how to’-filmpjes heb je snel geleerd nieuwe stappen in onze techno-toekomst te zetten.
Overigens, als je niet print is het simpel kunnen maken van een 3D beeld op je scherm ook erg bruikbaar om objecten goed van alle kanten (op afstand) te bekijken, denk bijvoorbeeld in onderwijs.

Ook interessant TRNIO

Bovenstaand draait beide op iOS maar als je Android wilt …. binnenkort ook gratis Rendor en er zal ongetwijfeld meer op komst zijn.

Upskilling & reskilling

cedefop
Cedefop heeft de problematiek onderzocht van de huidige werkende populatie die onvoldoende voorbereid is op de grote verschuivingen op de arbeidsmarkt. De bevindingen zijn toepasbaar op mensen die een carrièreswitch binnen een organisatie ambiëren of moeten nemen en zij die naar een geheel nieuwe werkdomein moeten omzien. Het rapport “Navigating difficult water: learning for career and labour market transitions” beveelt ontwikkeling op vier domeinen aan: cognitief, praktisch, relationeel (professionele netwerken) en emotioneel.

Masterclass LRN21: Leren van/in/om en voor de toekomst

masterclass-2014LRN21 wil verbindingen leggen tussen visionairs, praktische koplopers en hen die al onderweg zijn of gaan naar een duurzame en kansrijke invulling van leren en opleiden. Het toverwoord is innovatie! Toveren? Het vergt visie, durf, ruimte en doorzettingsvermogen om gevestigde opleidingen toekomstbestendig te maken of nieuwe beroepsprofielen in de markt te bedienen! Samenhangende aandacht voor de 3P’s, People, Planet, Profit moet ook een rode draad gaan vormen in onderwijs en opleiding. Klinkt mooi toch? Maar hoe krijg je dat van de grond in een tijd van onzekerheden, snelle technologische ontwikkelingen, dynamische arbeidsmarkt, mondige lerenden die maatwerk verwachten…

LRN21 biedt hiertoe een inspirerende masterclass aan voor leden en belangstellenden. U bent in de hoofdrol en wordt begeleid door:

  • Evert-Jan Ulrich, lector Innovatie en Ontwikkeling, HAS Hogeschool Den Bosch
  • Rob de Vrind, voorman Duurzaam MBO

aanmelden

Om te voorkomen dat uw agenda deze kans blokkeert, kunt u de datum en tijd alvast reserveren: 28 oktober a.s. 15.00 – 20.00 u. School voor de Toekomst, ‘s-Hertogenbosch.

The benefits of playing video games

page5image5368Onderzoekers van de Radboud Universiteit publiceerden in de American Psychogist journal een onderzoek over de potentiële voordelen van het spelen van video games. Ze wijzen op beter problemen kunnen oplossen, toename van creativiteit, beter informatie kunnenfilteren op relevantie, beter omgaan met kleine tegenslagen, eigenwaarde stijgt, vasthoudendheid neemt toe, enzovoort. Zelfs stellen ze een rol-transfer-effect vast bij MMORPG-spelers naar positief sociaal gedrag in de real life world (vaak leest men dat game players zich door gamen meer gaan onttrekken aan de werkelijkheid). Voorbeelden van kosteneffectieve inzet van games in de geestelijke gezondheidszorg en onderwijs illustreren hun bevindingen. Om de lange termijn effecten van games op motivatie en gedrag te staven moeten ontwerpers spelplezier met diepgaande inhoud en leerdoelen kunnen combineren. Natuurlijk pleiten ze ook voor meer onderzoek in deze richting.

Voor meer informatie en discussie over games, maar ook gamification (het gebruik van game elementen in niet game contexten, zoals op school) kunt u naar Mission Start, een nieuwe community of practice over gamification voor het onderwijs.