Hoe leren we in 2032?

onderwijs2032Staatssecretaris Sander Dekker heeft de Nederland opgeroepen tot een virtuele discussie over het onderwijs van de toekomst. De 21st Century Skills staan prominent in de schijnwerper. De publiciteit rond het initiatief levert interessant bronnen, visies en ervaringen op. Pak eens enkele videootjes mee via hashtag #onderwijs2032

Stealth Job Search

Hoe zeker kun je nog zijn over de continuïteit van je werk heden ten dage? Met of zonder ambities blijft het zaak om de kansen op de arbeidsmarkt goed in de gaten te houden, al is het maar om een leerzame tussenstap naar een boeiendere of stabielere werkomgeving te maken.

Voor de neo-millenials zal het tot de overlevingsvaardigheden van deze eeuw behoren om jezelf adequaat te positioneren voor potentiële werkgevers of afnemers van jouw diensten of producten. Een verfrissend initiatief (niet alleen door de prachtige tekeningen) waarin LinkedIn een grote rol speelt, vond LRN21 bij The Human Workplace.

Je kunt er lid van worden (het is typisch Amerikaans), maar ze opereren al in meer dan 200 landen (beweren ze).
Kijk eens naar hun Stealth Job Search op Slideshare.

De oprichtster Liz Ryan slingert nieuwe begrippen de wereld in: Pain letter en Human-voiced Resume.

Meer gamification, meer fun, meer leren!

U kent de bekendeTED(x) bijeenkomsten. LRN21 stuitte onlangs op het pleidooi van Cordell Steiner, een 9-jarige Amerikaanse scholier, voor meer ‘game based learning’. Wel wat ingestudeerd taalgebruik en grote-mensen-argumentatie, maar wat wil je voor zo’n groot volwassen publiek.

Meer over de kracht van games? Zie op deze site de aankondiging van de LRN21-special op 16 december a.s. over gamification!

Meer gamification, meer fun, meer leren!

U kent de bekendeTED(x) bijeenkomsten. LRN21 stuitte onlangs op het pleidooi van Cordell Steiner, een 9-jarige Amerikaanse scholier, voor meer ‘game based learning’. Wel wat ingestudeerd taalgebruik en grote-mensen-argumentatie, maar wat wil je voor zo’n groot volwassen publiek.

Meer over de kracht van games? Zie op deze site de aankondiging van de LRN21-special op 16 december a.s. over gamification!

Gamification platform voor docenten

Mission Start

In aanloop naar onze LRN21 special over gamification op 16 december a.s. is er wat meer aandacht voor het fenomeen ‘gamification’ op dit blog. Voor docenten in het onderwijs is er een speciale community of practice actief, Mission Start.

Dit platform voor leren en gamification beoogt zo veel mogelijk docenten uit alle onderwijssectoren samen te brengen die graag meer willen weten over gamification en onderling kennis willen delen. Verder deelt Mission Start zelf ook actief kennis via een blog en verschillende events.

Interessant is dat Mission Start zich onlangs heeft aangesloten bij de landelijke transitiebeweging United4Education. Een oproep aan docenten en scholen om gebruik te gaan maken van aanwezige expertise, de ‘denktankcapaciteit’ van de community en mogelijke pilots (met innoverend gamification platform) springt daarbij in het oog.

Uiteraard ziet Mission Start ook het belang in van 21st Century Skills. Zoals ze in hun Mission Statement duidelijk maken: “Laten we erkennen dat we creativiteit en andere competenties van de 21ste eeuw nodig hebben en dat we deze in de gehele onderwijsketen (van basisonderwijs tot universiteit) kunnen stimuleren door middel van spel en spelen.”

Apophenia

Danah BoydHet Britse Futurelab tipte LRN21 op ‘Apophenia’ van Danah Boyd, hoofdonderzoeker bij Microsoft en verbonden aan New York University. Zij geeft links naar documenten van Data & Society Research Institute over vijf grote omwentelingen op de toekomstige arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld over het belang van je online profiel bij het vinden van een baan, of eigenlijk omgekeerd: op basis van je profiel zou je mogelijk actief gerecruteerd kunnen worden. Of over de rol van robots en intelligente systemen. Of over creativiteit en 3D printen en de Maker-Mouvement.

Iets voor werkenden om zich druk over te maken… wat kan ik doen om werk te houden.
Iets voor lerenden om zich druk te maken… wat moet ik leren om kans op werk te krijgen.

Een en ander zal enorme social/economisch onrust met zich meebrengen. Kan het onderwijs lerenden hierop voorbereiden? Bovenstaand wordt pregnanter door de vooruitzichten in Thomas Piketty’s boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ (binnenkort in het Nederlands verkrijgbaar).

Smart industry om de 21ste eeuw te ‘overleven’

smart industryJe maakt het in Nederland… werk terughalen uit Azië, field labs, consumer goods customization, sociale innovatie, leren zonder onderbreking. Kreten uit Smart industry: de optimistische actieagenda voor het aanjagen van de maakindustrie in Nederland. Op 11 november jl. kreeg minister Kamp dit aanbevelingsdocument aangeboden. Er worden grote omwentelingen verwacht, waar we slim op in moeten spelen en dat kunnen we ( als…)! Er moet hiertoe wel wat gebeuren, ook op het gebied leren en onderwijs: smart industry wheel Blz 42, Actiepunt 10: Leren zonder onderbreking. Blz 30, Regionale speerpunten.

Samenwerken, samen leren: intrinsieke motivatie genereren

Samenwerken, samen leren (waarom niet samenleren ?) kan intrinsieke motivatie verhogen. Intrinsieke motivatie van medewerkers of leerlingen is te verkiezen boven het genereren extrinsieke motivatie, want deze kost meestal beloningen of gunstige perspectieven. Stanford University heeft dit wat dieper onderzocht. Zelfs als iemand solo werkt of leert kan dit effect bereikt worden, indien er nadruk gelegd wordt op het collectieve nut van de inspanning en op de situatie waarin de lerende of werkende (denkt dat hij) deel uitmaakt van een groter (virtueel) team.

Themabijeenkomst 16 december 2014: Motivate? Engage? Gamificate!

gamification

Van je hobby je werk maken. Dat was altijd al ideaal, maar zal momenteel en in de nabije toekomst voor velen moeilijk bereikbaar blijken. Door arbeidsmarktontwrichtende ontwikkelingen zullen grote groepen jongeren minder voor passie en méér voor kans op een baan een opleiding moeten kiezen. En werkenden zullen steeds vaker moeten omschakelen naar een andere werkinhoud of volledig van domein moeten wisselen. Frequente na- bij- en omscholing zullen nodig zijn om je eigen werkgelegenheid te behouden of je toegevoegde waarde te optimaliseren. Deze situaties zullen leiden tot meer vraag naar kwalitatief hoogwaardige opleidingen en trainingen die zeer goed weten in te spelen op de – al dan niet – aanwezige motivatie van hun doelgroep om te leren.

Een bijkomend probleem is de kloof tussen ‘oud en nieuw leren’. Nieuwe generaties groeien op in een digitale wereld met een dagelijkse overvloed aan informatie, feedback en keuzes die gemaakt kunnen worden. Een traditioneel, statisch lesboek verbleekt er bij. Opleiders zijn zoekende naar alternatieven of zelfs vervangers. Hoe kun je mensen triggeren om te (blijven) leren?

Gamification, ook wel ‘engagement design’ of ‘speldenken’, is ‘booming’ doordat gaming veel laagdrempeliger is geworden door de vele spelletjes op pc, tablet of smart phone en slim gebruik van de data die dit oplevert. Door onze 21-eeuwse informatieovervloed is de leerling, medewerker of klant snel afgeleid en minder trouw, dus moeten krachtige middelen toegepast worden om de aandacht te behouden. Gamification kan dat!

U wordt bijgepraat over gamification door twee gamification experts uit het onderwijs en bedrijfsleven:

  • Chris van den Berg (EngageIT). Over de succesvolle inzet van een digitaal gamification platform bij medewerkers van de KNAB Bank.
  • Sem van Geffen (Koning Willem I College en Mission Start). Over good practices van gamification in het onderwijs.

U krijgt concrete voorbeelden van succesvolle spelconcepten voorgeschoteld, zowel fysieke als digitale spelconcepten. U ziet wat gamification zo krachtig maakt en hoe het in onderwijssituaties of in de bedrijfsomgeving kan worden toegepast.

Kans? Elke 10de aanmelder gratis deelname!

Motivate? Engage? Gamificate! LRN21-special over Gamification Dinsdag 16 december 2014 15.00 – 18.00 uur (met aansluitend netwerkdiner) School voor de Toekomst, ’s-Hertogenbosch

aanmelden