De voorspelling van John Maynard Keynes

De economische opleving voelt positief maar de roep om de lonen te verhogen geeft duidelijk aan dat de opbrengsten in ons economische bestel de neiging hebben zich eenzijdig op te hopen. Strooien we ons zelf zand in de ogen nu we de werkloosheid flink zien dalen, wat komt er de komende jaren op ons af en kunnen we daar op anticiperen? Het vermaarde internationale bureau McKinsey&Company (12000 consultants, 2000 researchers) laat professor W. Brian Arthur aan het woord over de transitie naar een nieuwe economie en maatschappij.

‘We creëren een intelligentie die extern is aan de mens en huist in de virtuele economie. Dit brengt ons in een nieuw economisch tijdperk, een distributief tijdperk waarin andere regels gelden’. Zo begint ‘Where is technology taking the economy?’ een beschouwend artikel in McKinsey Quaterly.

De auteur haak in op de voorspelling voor 2030 van econoom John Maynard Keynes. Ruwweg vanaf 2010 begon de doorbraak van big data, sensoren, cloud computing, supersnelle chips en mede door deze ontwikkelingen konden slimme nieuwe algoritmen de ‘boost in kunstmatige intelligentie teweegbrengen. Onze economie verandert, veel diensten en ‘producten’ zijn virtueel geworden. Deze vergen nauwelijks arbeid bij extra distributie na initiële ontwikkelkosten. De arbeidsplaatsen die ze verdringen in de traditionele productie worden niet of nauwelijks gecompenseerd door nieuwe, met als gevolg grote sociale problemen door polarisatie in inkomen en onvermogen tot zingeving. Beangstend wordt de externe intelligentie die ons leven steeds meer in haar greep krijgt (denk bijvoorbeeld aan de information bubble, profilers, etc.). McKinsey is op basis van historie hoopvol dat er uiteindelijke een oplossing komt door de opbrengsten van nieuwe technologie socialer te verdelen (een soort basis inkomen), maar dat zou wel eens enkele decennia kunnen kosten!

Ook dit artikel geeft onderwijs weer aanleiding om zich te bezinnen op hoe we onze studenten kunnen voorbereiden op een ander soort samenleving waar arbeid, inkomen, zingeving een andere samenhang krijgen. Op 31 oktober a.s. gaat de LRN21-bijeenkomst ‘Baan jij al je eigen weg?‘ over deze thematiek. Meld u zich aan!

Ai, ai, ai! Gaat het echt zo hard met AI?

Melba Kurman schrijft boeken en artikelen over de invloed van technologie op ons dagelijkse leven en op de economie in het algemeen. Onderwerpen zijn zelfrijdende auto’s, 3D printen en recent ook creativiteit door kunstmatige intelligentie (AI).

Het zal even slikken worden voor hen die adviseren om beroepen te kiezen waarin creativiteit een stevige rol speelt. De snelle ontwikkelingen van creatieve AI raken niet slechts esthetische creativiteit, maar ook het oplossen van complexe problemen. Voorlopig gaan zij die deze AI productief kunnen inzetten daar baat bij hebben, maar door de snelheid en omvangrijkheid van AI-oplossingen zal op termijn het aantal menselijke creatieven minder gevraagd worden. Dan maar focussen op beroepen die empatisch vermogen vergen! Empathie en kunstmatige intelligentie? Of ben je daar ook niet meer zo zeker over? Die 21ste eeuwse vaardigheden die betroffen toch mensen, niet de (ro)bots?

Melba spreekt de hoop uit dat creatieve AI ook snel de grote wereldproblemen kan aanpakken. Wij ook!

Mogelijk kan het Universeel Basis Inkomen, een andere culturele kijk op de rol van werk in ons leven en een meer toekomstbestendig model voor leren iets van die wereldproblemen (deels verwijtbaar aan de technologie) op te lossen.

Wij discussiëren hierover met experts op 31 oktober a.s. tijdens de LRN21-bijeenkomst ’Baan jij al je eigen weg?’. Ben jij er bij?