Reboot 2020

Onze sympathieke Brabantse trendwatcher Sander Duivenstein heeft op het PlanMen Workforce Management congres 2015 drie kwartier gevuld met 200 slides vergezicht analyses, visioenen en perspectieven voor bedrijf en maatschappij. Versnelde verandering omarmen of wegkwijnen! Technologie ontwricht veel bedrijfstakken en organisatorische ketens, maar er ontstaan ook gigantische nieuwe mogelijkheden en individuele kansen.

Voor trouwe volgers van deze LRN21-site komt er veel bekende materie in voor, maar Sander zet het op een vlotte manier achter elkaar en… in het Nederlands!

The Gig economy

Platforms zoals LinkedIn bevorderen het sneller vervullen van vacatures of het aanvullen van een part-time job. Maar ze stimuleren ook de tijdelijkheid van die contracten. Het lijkt er op een freelance economie te gaan worden. Het effect zal zijn dat schaars talent een hogere prijs kan vragen en ehet bulk arbeidsaanbod financieel uitgeknepen wordt in de onderlinge concurrentie. In die laatste categorie komt ook nog eens de robot als kandidaat meedoen. Ook zien we het ontstaan van een online koop/verkoop, ruil- en deeleconomie met een kleinschalig diensten- en productenaanbod. Iedereen (een beetje) ondernemer! De GIG Economy in opkomst, althans de ‘buzz’ neemt toe!

Project-Syndicate wijdt er een artikel aan. Zij zien toch wel positieve aspecten van de gig economy en wijzen op de verantwoordelijkheid van opleiders om mensen voor te bereiden. Zorg dat je op school al je LinkedIn-profiel aanmaakt, je eigen winkeltje op Markplaats.nl inricht, je studentenkamer in weekenden en zomervakantie verhuurt via Airbnb en tussen het huiswerk door stiekem Uberchauffeur kunt spelen (hoewel UberPop inmiddels niet meer bestaat in Nederland)!

Serious Request

Het jaarlijkse muziekcircus rond een glazen huis is dit jaar in Heerlen neergestreken. Om het goede doel te spekken heeft de nabije Open Universiteit een mini-collegemarathon met veel onderwijsonderwerpen bedacht. U kunt er lijfelijk naar toe, maar aangezien velen mogelijk ver van huis zijn, op zoek naar be-ski-bare sneeuwresten op deze aarde, is het evenement ook live online te volgen!

Glazen bol onder de pet?

Wat we leren is voor morgen, voor de toekomst. Maar die toekomst lijkt steeds vager te worden en sneller te naderen. Is er wel een perspectief waar je je op kunt richten? Er zijn zoveel actoren met een onderlinge beïnvloeding dat je wel een multi-expert moet zijn…, maar dat is niet zo!

NPO Wetenschap toont een artikel over voorspellen: iets beweren dat nog moet gebeuren, liefst een aantal jaren vooruit!

Het Good Judgment Project heeft aangetoond dat experts lang niet altijd de beste voorspellers zijn en dat ‘Jan met de pet’ het vaak beter doet. Vooral als er onder die pet een zorgvuldige, nieuwsgierige, open en zelfkritische geest huist. Als jezelf ook z’n geest onder de pet hebt kun je meedoen aan een vervolgonderzoek van het Good Judgment Project.

Leven in een pluriforme wereld

U denkt na over hoe het verder moet gaan met al die nieuwkomers in Nederland: zullen ze zich aanpassen, moet wij toleranter zijn, dragen ze wel ooit bij aan onze welvaart? Dat soort vragen zijn niet uniek voor deze tijd, Nederland is altijd al een immigratieland geweest. De Universiteit van Nederland heeft een collegereeks (5 x 15 minuten, start 14 dec 2016) over dit onderwerp.

Met deze colleges ontwikkelt u achtergrond-inzichten voor de volgende netwerkbijeenkomst van LRN21 op dinsdag 8 maart 2016 over omgaan met diversiteit.

De colleges worden verzorgt door prof. dr. Leo Lucassen, hoogleraar “Global Labour and Migration History” aan de Universiteit Leiden en directeur onderzoek bij het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis. In het vaak verhitte debat over migratie verwijst hij naar de geschiedenis: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen migratie toen en nu? Wat kunnen we daarvan leren? Bij Kennislink leest u ook over dit onderwerp.

Je hoofd als robotkop

Grote woorden zoals ‘telepresence’ zijn misschien wat overdreven, maar Kubi zou wel eens een heel aantrekkelijke studiebegeleiderstool kunnen worden bij e-Learning, een hulpmiddel om patiënten op afstand te spreken of bij televergaderen op een manier die natuurlijker over komt dan met een statische camera. Een tablet wordt in een speciale houder geplaatst, daarna download je een app en na installatie kun je aan de slag voor ongeveer 600 dollar.

Eerst even een live-test doen (let op, je kijkt binnen bij het kantoor van de leverancier en deze kan jou zien!) Een rijdende variant van een concurrent is een stuk duurder. Hiermee wordt in een Nederlands ziekenhuis al geëxperimenteerd om contact met patiënten te onderhouden.

Kies een (opleiding voor een) beroep waar robots niet geschikt voor zijn

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een advies uitgebracht over de toekomstige werkgelegenheid. Het relativeert veel van de commotie die vorig jaar ontstond. Het gaat langzamer met robots en kunstmatige intelligentie dan men eerst aannam… indien er geen disruptieve doorbraak komt.

Er zullen wat nieuwe banen bijkomen door de technologische vooruitgang, maar de Volkskrant verwacht vooral een banengroei in zorg, onderwijs en horeca! “Dat gaat die robot niet doen!” (?)

Heel goed onderwijs in die welvarende stadstaat Nederland

Bekende namen Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) en Hans Wijers (D66) gingen met elkaar in de clinch over innovatie en leven lang leren. Waar liggen de verantwoordelijkheden? Is het Deense model wat voor Nederland? En kan het geld niet wat gerichter besteed worden? Lees het bij ScienceGuide.

Always change a winning team!

De eerstvolgende themabijeenkomst van LRN21 (dinsdag 8 maart 2016) gaat over diversiteit in al zijn aspecten. Een hot item in deze tijd met internationale spanningen, nieuwkomers in het land en plenty sociale media! We zullen in de aanloop wat meer publiceren rond dit onderwerp om u wat te ‘framen’.

Via Nu.nl zagen we een leuke tool van de Radboud Universiteit om sociale acceptatie binnen schoolklassen te vergroten: de Social Shuffle.

Kinderen op gezette momenten laten wisselen naast wie ze in de klas zitten heeft gunstige effecten.

In organisaties zien we dat natuurlijk ook in de vorm van stage in een ander team, job-rotatie, tijdelijke productgerichte teams etc. Maar vaak gebeurt dit vanuit de optiek van kennisdeling, afwisseling om de medewerker behouden, het voorkomen van kliekvorming en tunnelvisie. Het aan elkaar wennen – na een wisseling – kost tijd en er zijn ook wel een paar andere nadelen. Minder geforceerde interventies zijn toch ook denkbaar?