Hester Stubbé

hester-stubbeHester Stubbé is senior onderzoeker/adviseur bij TNO/Training & Performance Innovations. Als onderwijskundige richt Hester Stubbé zich op de ontwikkeling van innovatieve leeroplossingen om ontwikkeling van mensen te ondersteunen. Opleiding en training alleen zijn onvoldoende om te kunnen voldoen aan de vraag naar een ‘leven lang leren’. Om dit te bereiken moeten we ervoor zorgen dat mensen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces nemen, en tegelijkertijd een omgeving creëren waarin mensen zelfsturend mogen zijn. Onderzoeksonderwerpen: zelfsturend leren, 21st Century skills, leren op de werkplek, applied gaming en activerende didactieken. Ze heeft ervaring in de volgende domeinen: beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs, basisonderwijs, bedrijven, defensie & veiligheid en onderwijs in ontwikkelingslanden.

Presentatie: iSELF-tool: meet het vermogen tot leren
De door TNO ontwikkelde tool voor het meten van je vermogen tot leren kan toegepast worden in bedrijven en scholen.

  • Ben je in staat om initiatief te nemen en regie te voeren over je eigen leerproces?
  • Ben je in staat te reflecteren op jouw aanpak van leren en op de behaalde resultaten?
  • Pas je een leerstrategie toe? Ben je in staat doelen te stellen, hiervoor deelstappen
    planning te maken en de uitvoering van die planning in de gaten te houden?
  • Ben je in staat met anderen samen te werken (collega’s op het werk, mede-leerlingen, docenten of anderen) om van die anderen te leren, maar ook hen te helpen bij hun leerproces?

Bovenstaande vaardigheden zijn essentieel voor performance-succes in de 21ste eeuw. TNO toont de opzet en werking van de iSELF-tool en bespreekt casusresultaten.