Informatiekundig

Dit is de negende competentie van 21e eeuws leren.

InformatiekundigVaardigheid om grote hoeveelheden informatie die op ons afkomen goed te kanaliseren, te filteren, te beoordelen en van nut te maken (metacognitie). Technologie ook inzetten om informatiestress en ‘cognitive overload’ te reduceren. Maar omdat we zelf ook veel informatie de wereld in sturen dienen we ons bewust te zijn hoe we die informatie vormgeven voor diverse doelgroepen. Technologie kan helpen om informatierepresentatie adaptief aan te bieden.