Digital Minds

Digital MindsBinnen het thema ’Digital Minds for a New Europe’ (Europese Commissie) laten enkele prominenten hun licht schijnen op de toekomst en met name over de toekomstige werkgelegenheid en de weg daar naar toe (opleiding dus). Google-opperhoofd Eric Schmidt heeft wel een oplossing voor Europa. (Lees zeker ook de felle reacties!)
Ga hiervoor op bezoek bij Neelie Kroes voor deze en andere bijdragen aan het thema.

Meester-docent worden via De Nederlandse School

Het niveau van de Nederlandse leraar daalt al jaren. Hun taken en status zijn uitgehold en komen door de rigide programma’s niet toe aan het motiveren van leerlingen en actuele 21ste eeuwse kennis en vaardigheden  over te dragen. Dat stellen de initiatiefnemers van ’De Nederlandse School’ en daar willen ze wat aan doen. In anderhalf jaar tijd willen ze actieve leraren een opleiding (naaast hun baan) laten doorlopen om het academisch niveau te halen. Instappen kan voorlopig vanaf een eerstegraads bevoegdheid per september 2015 en met een investering van €7500,-.

Open Universiteit Masterclass ‘ICT-rijk onderwijs in de klas’

Snel de stand van zaken leren kennen rond ICT in de klas? Dan kunt u 29 oktober a.s. naar de gratis OU masterclass ‘ICT-rijk onderwijs in de klas’. Wel eerst inschrijven!

Wilt u meer en dieper? Dan kunt u op 27 oktober of zo spoedig mogelijk instappen in de Engelstalige MOOC Hands on-ICT en bent u 5 weken zoet ( net als ruim 2000 deelnemers uit ca. 120 landen!).

Kom naar LRN21 tijdens De Onderwijsdagen 2014 in Rotterdam

De Onderwijsdagen 201421st Century Skills in de opleidingscurricula | 11.30 u. – 12.15 u. Uit onderzoek is gebleken dat de onderwijscurricula weliswaar gebaseerd zijn op het vakmanschap van de beroepsbeoefenaar, maar dat hierin vaak deze nieuwe vaardigheden onderbelicht blijven. Het LRN21-netwerk* benadrukt het belang van de 21e eeuwse vaardigheden in de opleidingscurricula. Tijdens deze sessie schenken Josée Bours (LRN21-netwerk) en John May (Capgemini) hiervoor extra aandacht aan de mogelijkheden deze vaardigheden te verwerken in de onderwijsprogramma’s. Denk hierbij aan:

  • Kritisch denken, logica en analysevaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Ervaringsleren, probleemgestuurd leren, ontwerpgericht leren (hierdoor worden ook soft skills ontwikkeld)
  • Verbreding van disciplines
  • Bewuster en effectiever informeel leren bevorderen.

Je maakt kennis met de kenmerken van de 21e eeuwse beroepsbeoefenaar en je krijgt input voor toekomstvaste curricula en lange termijn-visieontwikkeling. Dag: Woensdag 12 november. Ruimte: Penn II (WTC, Rotterdam)

Nachtelligent

uilHet Vlaamse magazine Metro plaatste een artikel over samenhang tussen slaapbegin/einde en intelligentie. Later naar bed gaan is gunstiger voor reflectie, verwerking van de opgedane kennis en ervaring van de dag, levert meer creativiteit, etc. op… of het is andersom: intelligente mensen blijken later naar bed te gaan, reflecteren meer enzovoort? Metro is wat slordig met vertalen: ‘Bedtijden en wektijden voor de Amerikanen in de jaren ’20 volgens IQ:’ kan beter gelezen worden als: ‘Bedtijden en wektijden voor de Amerikaanse twintigers volgens IQ:’ Lees de originele studie van Satoshi Kanazawa. Het conclusies sporen wel wat met enkele andere recente publicaties over het nut van latere schoolaanvangstijden bijvoorbeeld bij de Volkskrant , Open Universiteit en Kennislink.

Beta en techniek in onderwijs

ScientixOm het dreigend tekort aan beta/techniek medewerkers in de nabije toekomst worden in Europa allerlei initiatieven genomen. In ons land zijn het Techniekpact en Jet-net bekend. Maar is het niet een beetje dubbel om techniek te promoten in een tijd waarin de burger zenuwachtig gemaakt wordt door de komende verdringing op de arbeidsmarkt door robots en intelligente machines? Iedereen wordt met steeds meer technologie omgeven en we willen die technologie toch naar ónze hand zetten in plaats van andersom.

Lees de stand van zaken in de september nieuwsbrief van Scientix (European Schoolnet).

Interactieve map: Nederland in vergelijking met de wereld

mapDe wereld is ongelijk verdeeld, maar de nieuwe media, reizen, handel, enz. brengen ons naar andere landen, andere mensen, andere culturen. Daar zien we de dat de rijkdom aan grondstoffen, de verdeling van weelde, de risicogevoeligheid, de verantwoordelijkheid voor vervuiling, overal verschillend is. De Guardian toont een interactieve map die je meer bewust maakt van de relatieve plaats die ons land inneemt op allerlei terrein, maar met name met betrekking tot klimaatverandering.