Betekenisgevend

Dit is de eerste competentie van 21e eeuws leren.

BetekenisgevendBetekenis geven aan de wijze waarop we met intelligentiesystemen, die ons steeds meer omringen, omgaan. Machines werken steeds meer met gecodificeerde informatie en algoritmen, daardoor resten ons die taken (beroepen) waar het toekennen van betekenis en bedoeling de hoofdzaak vormen. Meer accent op hogere denkvaardigheden en minder op de lagere (zoals onthouden). Kenniswerkers en mensenwerkers!