Real time teleportation

Bij Youtech ontdekten we een fraai filmpje over Hololens van Microsoft. Teleportatie is geen Science Fiction meer (of was het anders bedoeld?)!

Het staat nog in de kinderschoenen, maar we mogen alvast gaan bedenken welke educatieve vraagstukken hiermee bediend kunnen worden. Meer over Hololens en hier een hele serie video’s.

Nog meer geluksmeting

Ondanks de soms verontrustende actualiteit voelt Nederland zich in het algemeen best lekker. Het CBS heeft dit fraai via de geluksmeter in beeld gebracht en hiermee kunt je je eigen geluksprofiel spiegelen aan de gemiddelde ervaring in het land.

Inkomen speelt een belangrijke rol, maar diverse andere onderzoeken tonen ook dat daar een grens aan is en dat op een bepaald niveau de gelukservaring niet meer toeneemt.

Namens LRN21 een fijn Pasen toegewenst!

MAZZEL!

ScienceAlert heeft onlangs de Wereld Geluks Index 2016 gepubliceerd. Nederland scoort goed op de 7de plaats en dat moeten we behouden, of liever nog verbeteren!

De aandacht voor welbevinden, geluksbeleving of geluksgevoel is de laatste jaren duidelijk verschoven van de zweverige, esoterische hoek naar een wetenschappelijke interesse voor deze oermenselijke emotie en dit nagenoeg universele streven. Binnenkort hierover meer.

Misschien zou je het niet verwachten, maar in navolging van Bhutans beleid voor Gross National Happiness hebben de Verenigde Arabische Emiraten een Minister of State for Happiness benoemd.
Interessant is ook de hedonometer die gebaseerd is op analyses van gebruikte woorden op Twitter op bepaalde dagen (exploreer het menu aan de bovenkant van de grafiek).

Hoe gaan we het gelukservaren vasthouden en optimaliseren? Welke rol ligt daar voor beleid, onderwijs en training? Dinsdag 14 juni a.s. hoort u meer bij LRN21!

Naar een maatschappij van extremen?

Farid Tabarki, oprichter van Studio Zeitgeist, komt uit met zijn eerste boek ‘Het einde van het midden’.

Hij ziet een enorme polarisering op ons afkomen door het wegschrompelen van het midden, de middenklasse, intermediairs, ambtenaren, docenten, etcetera. Of je wordt heel groot en machtig of je blijft klein en vrij machteloos, heel rijk vs straatarm. Gaan we naar een maatschappij van extremen of kan het midden zich opnieuw uitvinden? Wat gaat de rol van onderwijs(organisaties) worden?

Op 9 maart a.s. volgt de lancering van deze publicatie in Pakhuis de Zwijger met o.a. minister Jet Bussemaker (lees op die link ook een korte impressie).