Failing Fast

In een recente rapportage van de Singularity University wordt nog eens nadrukkelijk gewezen op de impact van disruptieve technologieën. Bedrijven en organisaties moeten deze veranderingen goed inschatten en tijdig acties ondernemen om ze te benutten. Dit betekent ook dat (beroepsonderwijs) onderwijs ook vroegtijdig moet starten met het rijp maken van werkers in die nieuwe technologie of aanverwante diensten (alhoewel de factor mens in de arbeidsprocessen steeds kleiner wordt).

3D printing (of alweer een disruptie daarbinnen) en nanomaterialen zetten de komende vijf jaar de huidige maakindustrie op zijn kop. Maar ook op het gen-, bio-, chemische en kunstmatige intelligentie- front staan doorbraken op de drempel. Stevige experimenten en snelle mislukkingen vormen de strategie! Hoe kun je dat in onderwijs en leren toepassen? Wij neigen toch tot het vermijden van falen!

De positie van de burger en werker baart vele experts zorgen en de roep om sociale innovatie klinkt luider. Ook het World Economic Forum mijmert hierover.

Skills, skills, skills!

Veel (toekomstige) jobs in de ict-sector of aanverwant! Maar er is gelijktijdig een zeer hoge werkloosheid, vooral bij de jeugd! Er worden Europese initiatieven genomen om meer mensen voor te bereiden op kansen in de digitale wereld: e-Skills monitor. Specifiek: Country Report The Netherlands.

Maar hoe zit het met andere sectoren (of werkgelegenheidsgebieden die we nu nog slechts vermoeden)? De OECD brengt de publicatie Skills for Social Progress uit: aanbevelingen voor sociale en emotionele vaardigheden die noodzakelijk zijn in de 21ste eeuw. De kansen voor laaggeschoolden kwijnen steeds sneller weg. Beroepsonderwijs zal meer moeten voorbereiden op doorstuderen, hoger niveau of specialisatie. Zeer lezenswaardig over de future skills-set zijn de essays van hooggeleerden en visionairen die de Engelstalige top-denktank IPPR gebundeld heeft.

Opleiden en trainen maar!

Finland: Shoot a winning horse? Why not?

Finland scoorde al jaren een toppositie in onderwijslijstjes. Maar ze gaan toch drastisch ingrijpen … en het moet in 2010 ‘draaien’. Ondanks de goede prestaties van het Finse systeem, ziet men dat de uitdagingen van de 21ste eeuw een ander type mens/burger/werker nodig hebben: iemand die optimaal flexibel, creatief, communicatief en zowel individueel als in teamverband kan functioneren. Ondernemendheid lijkt een rode draad in de leeractiviteiten.

De nieuwe aanpak ‘Phenomenon-based learning’ hebben we bij ons ook al hier en daar als variant in experimenten ontmoet. Finland start echter breed in 2016 met een soort verplichting om in het gehele funderend onderwijs een periode te vullen met de nieuwe aanpak.

Bij SingularityHub staat een bericht over de ommezwaai met een aantal aardige links.

Aankondiging LRN21 bijeenkomst 16 juni a.s.

Constant in de leerstand: de nieuwe professional

Zelfregulering is cruciaal voor de mens die in een veranderende wereld pro-actief werkt aan zijn eigen verandering/ontwikkeling. Bent u benieuwd hoe je zelfregulering kunt meten en beïnvloeden bij leerlingen, studenten of werknemers of wilt u ervaring delen op dit gebied, kom dan op 16 juni naar ‘s- Hertogenbosch!

Op het programma staat een bijdrage van Casper Stubbé, oprichter van Remind Learning. Casper Stubbé ontvouwt de Remind Learning visie op zelfsturing en licht de aanpak toe hoe je leerlingen/studenten uitdagend aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling kunt laten werken. De tweede bijdrage is van Hester Stubbé, senior onderzoeker/adviseur van TNO/Training & Performance Innovations over het iSELF-instrument. Een instrument om het vermogen tot zelfsturend leren te bepalen. Hoe leert een student het meest effectief? iSELF is een webbased instrument door TNO ontwikkeld en gevalideerd en wordt succesvol ingezet in scholen en bedrijven.

aanmeldenSchool voor de Toekomst ’s-Hertogenbosch, 16 juni 2015, 15.00-20.00 uur.

Je loopbaan geen spelletje

Nadenken over je toekomstige eerste of nieuwe baan wordt vaak begeleid door een (loopbaan)coach.
Een beetje coach beschikt al gauw over een assortiment aan appetizers, icebreakers, wrap-up tools of technieken. Soms moet je wat nieuws of anders inzetten. Thema, de uitgeverij van Schouten en Nelissen, biedt diverse aardige hulpmiddelen aan als boek, waaier of spel.

Denk aan:
Kennismakingskaarten
Talenten verkennen
Positieve Feedback geven

Overigens, Thema blijkt een leuke bron om eens door te grazen naar kennis om jezelf te ontwikkelen (of anderen te helpen zich te ontplooien).

“Waarom zou ik jou moeten volgen?”

Professor Jamie Anderson geldt als één van de top 40-under-40 invloedrijke businessdenkers wereldwijd (Financial Times). Gratis een kwartier college van een onorthodox denker/spreker: Mahatma Gaga. Handreikingen voor succesvolle inzet 21st century skills! Het was de opmaat naar zijn spectaculaire Digital Gaga college.

Toetsen getoetst

University of Oregon professor Yong Zhao is een internationaal rijzende ster aan het educatieve firmament. Lees zijn artikel bij Mindshift. Het doorgedreven verantwoording- en afrekenregime is slecht voor het zelfvertrouwen en veroorzaakt stress bij meerdere betrokkenen. De uiteindelijke potentiële opbrengst van onderwijs schiet daardoor tekort. Veel van zijn bezwaren zijn ook relevant voor het Nederlandse onderwijs.