Erwin Bomas

intro_gastspreker_18062013

erwin-bomasErwin Bomas
Senior projectmanager Innovatie bij Kennisnet

Kennisnet staat het onderwijs bij om ict ten nutte te maken bij opleiden en leren. Erwin Bomas is werkzaam als projectleider bij Stichting Kennisnet. Erwin is afgestudeerd als industrieel ontwerper en wordt gedreven door de vraag hoe de innovatiekracht van het onderwijs versterkt kan worden met meer doordachte inzet van ict.
Bij Kennisnet heeft hij zich eerder beziggehouden met thema’s als 3d printen, cloud computing en 21st century skills. Momenteel verkent hij de rol van ict bij samenwerkend leren en bij non-formeel leren en onderzoekt hij hoe de innovatiekracht van lerarenopleidingen versterkt kan worden, o.a. via het project Het Leren van de Toekomst. Daarbij maakt hij gebruik van methodieken als Design Denken en Theory U.

Erwin deelt zijn visie en kennis vaak op events van Kennisnet en andere organisaties.

Over de presentatie voor LRN21

Titel: “Leren innoveren”
Datum en tijd: 18 juni 2013, 16.35 – 17.15 u.

Innovatie vraagt een actieve houding om de wereld te veranderen: inspelen op mogelijkheden die zich vanuit het heden aandienen om de toekomst actief vorm te geven. Innoveren wordt echter vaak gezien als een ongrijpbaar, mysterieus en onbeheersbaar proces. Maar er is een belangrijke houvast om de kritieke fasen in creatie en adoptie van innovatie te overbruggen.

In de presentatie ‘Leren innoveren’ hoort u:
– waarom leren innoveren zo van belang is voor de 21ste eeuwse maatschappij
– waarom innovatie vaak mislukt
– welke houvast essentieel is voor het slagen van innovatie
– welke succesfactoren er zijn voor innovatie en hoe deze te beïnvloeden zijn met voorbeelden uit de praktijk van innovatie met ict in het onderwijs