Het werken van morgen

Heeft u de VPRO-Tegenlicht-uitzending over ‘Het werken van morgen’, ondanks de herhaling, gemist? Dan moet u beslist op een moment naar eigen keuze dat inhalen. In de uitzending wordt aangedrongen om te anticiperen op de drastische veranderingen in onze samenleving door de enorme impact van de inzet van robots en kunstmatige intelligentie. Er zullen grote gevolgen zijn voor de hoeveelheid en de aard van werk. Met name de middengroepen zullen in het gedrang komen. De roep om tijdig om te denken over uw toekomst en de soort (om)scholing die nieuwe kansen biedt, klinkt steeds luider, maar de acties hiertoe dwalen nog veel binnen de oude kaders.

LRN21 beveelt aan om bovengenoemde video met opleidingsteams, met leerlingen, met werknemersgroepen, met beleidsontwikkelaars en politici te bekijken en te bespreken. Hoe breder het bewustzijn over deze ontwikkelingen indaalt, hoe makkelijke het kan worden op om veranderingen naar een nieuwe samenleving te accepteren.

KISS DRY YAGNI SOLID

Onderwijsontwikkelaars berijden ook wel eens eigen stokpaardjes of kleden hun content-ontwerp nog extra aan, waardoor kans op ruis en overlap bestaat. Sogetilabs beveelt enkele principes aan voor object georiënteerd programmeren, die ook wel van toepassing kunnen zijn op onderwijsontwikkeling.

“To wrap up, keep your code DRY, design and develop only what is needed (YAGNI), embrace a KISS state of mind, work with rock SOLID principles and your mission-critical business applications will Live Long and Prosper.”

Bij het principe DRY kun je twijfelen, herhaling is immers gunstig voor beklijven, maar je kunt de essentie natuurlijk telkens anders verpakken. Interpreteer het DRY-principe als het voorkomen van ballast en irritatie. Het SOLID-principe vergt nog wat creatief duiden.

My Machine: promotie techniek

Meer jongelui in de techniek? Dan jong er mee beginnen! Vlaanderen heeft al enkele jaren een mooi initiatief: My Machine. Het concept marcheert dwars door de opleidingskolom: Kinderen uit het basisonderwijs bedenken hun droommachine (koekjesversierautomaat, etc.) die door hogeschoolstudenten uitgewerkt wordt tot een (technisch) ontwerp, dat vervolgens door leerlingen van middelbaar technisch onderwijs gerealiseerd wordt. Allerlei 21ste eeuwse vaardigheden worden aangesproken, zoals creativiteit, omgaan met diversiteit (in kennis, niveau, leeftijd, empathie) ondernemendheid, enzovoort.

Tijdens het traject kan men een beroep doen op allerlei experts en bedrijven voor ondersteuning. Het vergt natuurlijk wel de nodige organisatie, maar het concept kan in licentie toegepast worden waardoor de nodige ‘ lessons learned’ beschikbaar zijn.

Tech Trends: Wie heeft de mooiste?

Elk jaar troeven de grote internationale adviesbureaus elkaar af met hun tech-visie voor het lopende jaar. Als het allemaal waar gaat worden dan moet er ook nog veel geleerd worden! Bedenk bij het doorbladeren/scrollen maar eens welke 21ste eeuwse vaardigheden ontwikkeld of opgepoetst moeten worden.

De techtrends volgens Accenture of speelser
En volgens Deloitte of speelser

Erg fraai maar wel veel! (klus voor een weekend!)

Symposium over cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden

Nadat we jaren bezuinigd hebben op cultuur, begint het toch weer te wringen en beseffen we dat cultuur een belangrijk aspect van de meeste 21ste eeuwse vaardigheden is (cultuur en creativiteit, cultuur en kritisch denken (zeker nu actueel in de multi-culturele wirwar), cultuur en diversiteit, enzovoort). Hogeschool Windesheim te Zwolle organiseert op 9 april a.s. een (gratis) symposium over cultuureducatie binnen de 21ste eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs. Lees het interessante programma, dat ook voor andere onderwijsniveaus iets kan betekenen. (bijv. de duurzame school)

Educatieve games meer dan een sausje bij het leren

Medio januari 2015 promoveerde Menno Deen op het onderwerp ‘Games Autonomy Motivation & Education’. Deen schrijft in zijn thesis dat educatieve games nog te veel en te vaak als opleuksel ingezet worden. Hij waarschuwt ook voor ‘overkill’-gebruik waardoor de motivatieprikkel afzwakt. Deen beveelt verder ‘autonomie’ als duurzame drijfveer aan boven beloningen, badges, points. leaderboards, etc.

De jeugd heeft de toekomst … maar welke?

De Dutch Future Society publiceert een verhaal over de toepassing van scenario-planning op school. Het voorbeeld van Duitse scholen claimt dat het belangrijk is om jongeren de mogelijke varianten van hun nabije toekomst te verkennen en waar mogelijk op voor te bereiden. De vinger permanent aan de pols der ontwikkelingen houden is de rode draad die alle 21ste eeuwse vaardigheden verbindt. Een houding die voorkomt dat de toekomst je overkomt! Nuttige verwijzing naar het boek van Paul de Ruyter: Scenario Based Strategy – Navigate the Future.