Esther Wouters

intro_gastspreker_08102013

Esther WoutersEsther Wouters werkt vanaf 2008 als programmamanager van Kies Kleur in Groen, een programma voor meer culturele diversiteit in het groen onderwijs. Na haar opleiding als beroepskeuzeadviseur aan de Akademie Mens en Arbeid heeft zij zich altijd bezig gehouden met vraagstukken rondom maximale participatie van jongeren en volwassenen in onderwijs en op de arbeidsmarkt. Grotendeels in de ‘groene’ sector, die gaat over voedsel en leefomgeving. Daarbij is diversiteitsmanagement voor haar geen bijzondere benadering, maar de enige logische benadering om het beste resultaat te bereiken.

Over de presentatie voor LRN21

Titel: “Kies Kleur in Groen, een succesvolle aanpak voor meer diversiteit in de groene sector”
Datum en tijd: 8 oktober 2013, 16.15 – 16.55u.

Kies Kleur in Groen heeft het karakter van een convenant. Het landelijke programma inspireert en faciliteert partners bij het bereiken van door henzelf gestelde doelen. Partners zijn alle Agrarische Opleidings Centra (vmbo’s en mbo’s), Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool, Kenniscentrum Aequor en de Wageningen Universiteit. De aanpak van Kies Kleur in Groen werpt zijn vruchten af. Onder andere kiezen steeds meer jongeren met een niet westerse allochtone achtergrond voor groen. Maar ook is er op de onderwijsinstellingen werkelijk iets veranderd in het denken over diversiteit en daarmee in de cultuur. In deze presentatie vertelt Esther Wouters over de visie en uitgangspunten van Kies Kleur in Groen die volgens haar tot dit succes hebben geleid. Zij geeft hierbij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.