Actueel

Homo laboris cogitus digitalis mobilis sociologicus | 5 maart 2013
(belabberd Latijn, voldoende voor de 21e eeuw?)

LRN21-np LRN21, het netwerk waarin onderwijs & bedrijfsleven samenwerken aan de 21st Century Skills , belichtte op de bijeenkomst van 5 maart jl., hoe we succesvol kunnen worden als kenniswerkers en als mensenwerkers!

Harry van der Schans deed uit de doeken hoe het basisprogramma denkvaardigheden is vormgegeven en de implementatie is aangepakt op het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. Zijn verhaal sloot het beste aan op de LRN21 competentie Betekenisgevend, maar er waren uiteraard ook verbindingen met diverse overige competenties.


De LRN21 competentie Media wijs en –vaardig werd bediend door Patrick Koning. Met collega’s heeft hij Mediawijsheid als vak ontwikkeld, eveneens voor het Koning Willem I College. Het beoogt leerlingen van middelbare beroepsopleidingen te wapenen met inzicht in en vaardigheid met de nieuwe media om beter te functioneren in de maatschappij, specifiek bij leren en als voorbereiding op verantwoord gebruik binnen beroepsituaties.


In het bedrijfsleven wordt erg veel over sociale media gesproken, meestal vanuit marketingoptiek of kennislekkage. LRN21 stuitte op een voorbeeld van toepassing vanuit een visie op engagement en communicatie binnen bedrijfsprocessen en met name projectmatige. Projectmanagement maakt het mogelijk om aspecten zoals tijd, budget, menskracht en resultaten goed te plannen, te monitoren en te sturen. En toch… een cruciaal aspect voor het slagen van een project blijkt vaak de betrokkenheid en adequate communicatie van de actoren in een project. Niek Velthuijzen van Project Place vertelde hierover.