Tamara van Schilt-Mol

Dr. Tamara van Schilt-Mol is associate lector Toetsen en Beoordelen bij het Kenniscentrum Kwaliteiten van Leraren van Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen haar lectoraat richt zich op de vraag op welke wijze toetsing zowel de kwaliteit van het onderwijs als de ontwikkeling van de leerling én de leraar kan bevorderen. Tamara is mede-ontwikkelaar van de methodiek Toetsing Getoetst, een zelfevaluatiemethodiek die opleidingen in staat stelt de kwaliteit van toetsing te analyseren, verbeteren en borgen.

Kwaliteit van toetsing

Bekijk de presentatie

Kwaliteit van onderwijs betekent ook kwaliteit van toetsing: toetsen worden gebruikt om verantwoorde beslissingen te nemen over de beroepsbekwaamheid van studenten. Steeds vaker worden er kritische vragen gesteld over de kwaliteit van toetsen, de waarde van beoordelingen en de kwaliteit van (praktijk-)beoordelaars. Vragen die daarbij centraal staan zijn bijvoorbeeld: wat betekent kwaliteit van toetsing, hoe goed is ons systeem van toetsen, hoe houden we eigenaarschap over ons systeem van kwaliteitszorg? Het is van belang dat opleidingen zich realiseren dat zij – samen met het werkveld waarvoor zij opleiden – zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van een systeem van onderwijs en toetsing dat recht doet aan de opleidingsspecifieke context. In de presentatie zal ingegaan worden op het toetsweb: een kader dat opleidingen handvatten biedt om dit systeem van toetsing in te richten en de kwaliteit hiervan te borgen.