Afgestudeerd of al een goede baan en dan … gewoon doorleren!

Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap voor succes in de 21e eeuw. Kruipt het onderwijs uit zijn starre kaders?

Recente publicatie van de commissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden:

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
Studeren met vouchers en dus vraaggestuurd maatwerk (hoger) onderwijs genieten en certificaten stapelen! Uit diverse reacties blijken er nog veel haken en ogen aan de uitwerking te zitten.

Maar het is een goede zaak dat er oog is voor flexibiliteit in en toegankelijkheid tot leren in een zeer dynamische maatschappij met nieuwe technologische mogelijkheden die de traditionele opleidingsvormen deels overbodig maken.

Belangrijk is ook om het kostenplaatje in verhouding tot Return on Investment te krijgen. In de USA worden potentiële studenten afgeraden om bepaalde studies te starten omdat de verwachtte studieschuld bij diplomering zo hoog is dat die nooit meer afbetaald kan worden. Studeren wordt alsmaar duurder en specifieke diploma’s eroderen steeds sneller, terwijl men ook sneller van baan moet, of wil, veranderen, hetgeen dan vaak weer studeren vergt en schulden brengt. Deze studie-ROI is ook aan de orde bij de discussie over verkorting van de arbeidstijd in combinatie met herverdeling van werk en welvaart (basisinkomen voor iedereen).

Spiegel een en ander eens met het slide-verhaal van de Landelijke Studenten Vakbond.

Onderwijswetenschappelijke argumenten m.b.t. competenties voor leren 21ste eeuw

Bij de competenties voor leren in de 21e eeuw ligt de nadruk niet op kennisoverdracht, maar op meta-vaardigheden. Veel kennis is immers vluchtig en actuele kennis genereer je just-in-time uit je netwerken. Zo’n benadering wordt bijvoorbeeld succesvol toegepast in Hongkong en Shanghai, hetgeen valt te lezen in het rapport van de RAND-corporation.

Onderwijswetenschappelijke argumenten m.b.t. competenties voor leren 21ste eeuw

Bij de competenties voor leren in de 21e eeuw ligt de nadruk niet op kennisoverdracht, maar op meta-vaardigheden. Veel kennis is immers vluchtig en actuele kennis genereer je just-in-time uit je netwerken. Zo’n benadering wordt bijvoorbeeld succesvol toegepast in Hongkong en Shanghai, hetgeen valt te lezen in het rapport van de RAND-corporation.

The future of employment

untitledLRN21 postte al eerder over de nabije teloorgang van bepaalde beroepen door computerisering en robotisering. Het onderzoek van Frey en Osborne slaat op de USA, maar de arbeidsmarktgevolgen zijn wel naar onze samenleving te interpreteren. Op het eind van de pdf (blz 57) staat een tabel met 702 beroepencategoriëen en de daarbij behorende waarschijnlijkheid dat ze zullen verdwijnen die de komende 10-20 jaren.

Redt u dat tot uw pensioen of is het tijd voor omscholing? Nog jong? Moet u toch maar beter een andere initiële beroepsopleiding kiezen!
Interessant is het uitgangspunt van de onderzoekers ten aanzien lastig computeriseerbare of robotiseerbare taken door van de combinatie van complexe (vinger/hand-)manipulatie plus perceptie met sociale intelligentie en met creatieve intelligentie (blz 31)

(Beroeps)opleidingen zouden bij hun werving de conclusies uit dit rapport als bijsluiter (vrijwaring?) moeten geven. (Beroeps)opleidingen kunnen overigens ook al strategisch voorbereiden op competentiesets die wel kansrijk zijn/blijven in de toekomstige arbeidsmarkt.

De onderzoekers blijken de mogelijke impact van nanotech en biotech niet mee te nemen. Als we het potentieel van bijvoorbeeld het materiaal grafeen beschouwen dan zal dat meerdere beroepen wegvagen maar ook andere scheppen.

Wees alert (met behulp van LRN21)!