Afgestudeerd of al een goede baan en dan … gewoon doorleren!

Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap voor succes in de 21e eeuw. Kruipt het onderwijs uit zijn starre kaders?

Recente publicatie van de commissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden:

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
Studeren met vouchers en dus vraaggestuurd maatwerk (hoger) onderwijs genieten en certificaten stapelen! Uit diverse reacties blijken er nog veel haken en ogen aan de uitwerking te zitten.

Maar het is een goede zaak dat er oog is voor flexibiliteit in en toegankelijkheid tot leren in een zeer dynamische maatschappij met nieuwe technologische mogelijkheden die de traditionele opleidingsvormen deels overbodig maken.

Belangrijk is ook om het kostenplaatje in verhouding tot Return on Investment te krijgen. In de USA worden potentiële studenten afgeraden om bepaalde studies te starten omdat de verwachtte studieschuld bij diplomering zo hoog is dat die nooit meer afbetaald kan worden. Studeren wordt alsmaar duurder en specifieke diploma’s eroderen steeds sneller, terwijl men ook sneller van baan moet, of wil, veranderen, hetgeen dan vaak weer studeren vergt en schulden brengt. Deze studie-ROI is ook aan de orde bij de discussie over verkorting van de arbeidstijd in combinatie met herverdeling van werk en welvaart (basisinkomen voor iedereen).

Spiegel een en ander eens met het slide-verhaal van de Landelijke Studenten Vakbond.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.