Elke lerende een boot!

marine

Als je niet meteen een directe link met leren kunt leggen grijp je naar dichterlijke metaforen:

De site Marine Traffic toont bootjes van de lerenden die sociaal hun kennisvracht uitwisselen met andere schepen of opslagplaatsen in daarvoor speciaal ingerichte kennishavens. Elk bootje vervoert de kennis naargelang zijn capaciteit en profiel. De leertrajectvaarroute is opvraagbaar en allerlei participanten kunnen bijdragen om het systeem optimaler in te richten met actuele gegevens ….. Leren kun je over de hele wereld als een soort kennisnomade.

Leuk om eens doorheen te navigeren …. en inspiratie op te doen.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.