Hoogopgeleiden: winnaars op de arbeidsmarkt

graduationFabian Dekker van de Erasmus Universiteit legt op MeJudice uit hoe de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt er uit zien. Zoals ook al eerder op deze site gepost is komen de lager en middelbaar opgeleiden in de knel. Door de crisis speelt ook verdringing mee: hoger opgeleiden pakken banen van middelbaar opgeleiden en die laatsten accepteren laaggeschoolde banen. De inkomensongelijkheid roept om sociale innovatie, zoals recent vaker in de actualiteit is.