iXperium realiseert interdisciplinaire samenwerking

Een voorbeeld van hoe verschillende partijen in het onderwijs (hogeschool, onderwijsbesturen, basisscholen) samenwerking omzetten in concrete opgeleverde producten voor in de klas om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Chapeau!