Leer mobiel, want…

Mobile EducationMobiele apparaten hebben de dekstop al ver teruggedrongen. Het overal en altijd bij je hebben van je online toegang tot de rest van de wereld en je eigen opslag hebben zo hun voordelen. Natuurlijk ook voor training en onderwijs. Argumenten of voorbeelden nodig? 35 experts leveren deze op Slideshare met wat sponsoring door Citrix.