Meer productiviteit met games op het werk

Een artikel over vier belangrijke vragen die je eerst moet stellen om succesvolle gamification te ontwerpen. Starbucks en de scouting in de VS worden aangehaald als succesvolle cases. http://elearningindustry.com/how-e-learning-games-translate-into-real-world-success

Deze vragen zijn overigens ook geschikt en van belang voor gamification in het onderwijs.