Moeten robots ook naar school?

De mogelijkheden van robotisering dwingen ons om na te denken hoe robots met de wereld en dus met ons moeten omgaan. Als robots een deel van onze banen inpikken, moeten ze dan wel dezelfde normen en waarden als wij toepassen? Moeten ze daartoe opgevoed worden? Zo niet, zouden er wel eens bange tijden kunnen aanbreken. Zie het PBS-filmpje. Omgekeerd zullen wij ook moeten leren om met robots als beroepscollega’s om te gaan. Waar past dit in curricula?

Beroepscollega? Je kunt je ook afvragen of we ons begrip ’loonbelasting’ niet beter kunnen vervangen door ’arbeidsbelasting’, dan kan de overheid ook de inzet van robots belasten en profiteert de maatschappij in zijn geheel ervan.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.