Skilled for Life?

“Meer onderwijs levert niet automatisch meer vaardigheden op!
“Verwerven van vaardigheden na formele opleiding is cruciaal voor succes!”

Hierboven enkele kreten uit een recente OECD-studie: Skills Outlook 2013.  In deze PIAAc-survey zijn de ‘skills op het gebeid van taal, rekenen en probleem oplossen in technologie-rijke omgevingen’ onderzocht van 16-jarigen en ouder.  Naast de groep Europese landen zijn voor de beeldvorming  ook landen toegevoegd als Korea, USA, Indonesië.  Nederland komt er in de meest tabellen redelijk van af.