Skilled for Life?

“Meer onderwijs levert niet automatisch meer vaardigheden op!
“Verwerven van vaardigheden na formele opleiding is cruciaal voor succes!”

Hierboven enkele kreten uit een recente OECD-studie: Skills Outlook 2013.  In deze PIAAc-survey zijn de ‘skills op het gebeid van taal, rekenen en probleem oplossen in technologie-rijke omgevingen’ onderzocht van 16-jarigen en ouder.  Naast de groep Europese landen zijn voor de beeldvorming  ook landen toegevoegd als Korea, USA, Indonesië.  Nederland komt er in de meest tabellen redelijk van af.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.