Technologische doorbraken zijn niet te voorspellen

Naar aanleiding van de presentatie van Ron Tolido (11 december jl.) de volgende stelling:
“Technologische doorbraken zijn zelfs voor een tijdsspanne van 2 tot 3 jaar niet goed te voorspellen.”

Bent u het hier mee eens of oneens? Wij zijn benieuwd naar uw mening.