The benefits of playing video games

page5image5368Onderzoekers van de Radboud Universiteit publiceerden in de American Psychogist journal een onderzoek over de potentiële voordelen van het spelen van video games. Ze wijzen op beter problemen kunnen oplossen, toename van creativiteit, beter informatie kunnenfilteren op relevantie, beter omgaan met kleine tegenslagen, eigenwaarde stijgt, vasthoudendheid neemt toe, enzovoort. Zelfs stellen ze een rol-transfer-effect vast bij MMORPG-spelers naar positief sociaal gedrag in de real life world (vaak leest men dat game players zich door gamen meer gaan onttrekken aan de werkelijkheid). Voorbeelden van kosteneffectieve inzet van games in de geestelijke gezondheidszorg en onderwijs illustreren hun bevindingen. Om de lange termijn effecten van games op motivatie en gedrag te staven moeten ontwerpers spelplezier met diepgaande inhoud en leerdoelen kunnen combineren. Natuurlijk pleiten ze ook voor meer onderzoek in deze richting.

Voor meer informatie en discussie over games, maar ook gamification (het gebruik van game elementen in niet game contexten, zoals op school) kunt u naar Mission Start, een nieuwe community of practice over gamification voor het onderwijs.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.