Upskilling & reskilling

cedefop
Cedefop heeft de problematiek onderzocht van de huidige werkende populatie die onvoldoende voorbereid is op de grote verschuivingen op de arbeidsmarkt. De bevindingen zijn toepasbaar op mensen die een carrièreswitch binnen een organisatie ambiëren of moeten nemen en zij die naar een geheel nieuwe werkdomein moeten omzien. Het rapport “Navigating difficult water: learning for career and labour market transitions” beveelt ontwikkeling op vier domeinen aan: cognitief, praktisch, relationeel (professionele netwerken) en emotioneel.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.