Weg met het economisme!

Filosoof Stephan Huijboom schrijft, zoals een filosoof betaamd, iets waarover hij heeft nagedacht en ons ook wil laten nadenken. In de Volkskrant.nl fileert hij het huidige economisme en roept op tot anticonsumptie om tot meer rechtvaardigheid, duurzaamheid en breed welvaren te geraken. Zijn verhaal past in een groeiende onderstroom in de maatschappij die noopt tot breken met de huidige drijfveren in het maatschappelijk/economische verkeer.

Hoe bereiden we onze studenten, werknemers en zij die aan het uitkerings- en pensioeninfuus liggen voor op zo’n transitie?

Als dit u ook raakt en bezig houdt, meldt u dan aan voor de LRN21-bijeenkomst Lukt het Geluk? op dinsdag 14 juni a.s. bij School voor de Toekomst in ’s-Hertogenbosch.

Daar leveren enkele experts argumenten en voorbeelden voor een andere houding ten aanzien van werk en onderwijs.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.