Metacognitie met digitale assistentie

Helpen virtuele tutors leerlingen met ‘leren’ leren? Azevedo en collega’s in 2008 en Molenaar en collega’s in 2011, toonden in onderzoek nog geen overtuigende resultaten. Als het doel is om leerlingen metacognitief gedrag te laten ontwikkelen blijkt er hooguit bij gestructureerde opdrachten wat verbetering. Het project Europese I-tutor project loopt momenteel nog: http://www.intelligent-tutor.eu/

Metacognitie is belangrijk als 21e eeuwse vaardigheid omdat de lerende en werkende snel en effectief zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden moeten kunnen verwerven. Echter, de bulk van de informatie waarin men moet opereren is ongestructureerd! 

Meer over de stand van zaken tijdens een lezing van Dr. Inge Molenaar op 7 november a.s. tussen 20.00 en 21.00 uur  bij de Open Universiteit.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.