Nursebot?

Technologie dringt door in alle domeinen. Niet altijd leidt dit tot integrale verbetering, zoals voorbeelden in de zorgsector ons tonen. Zorg is van de patiënt/client en niet van de arts, verpleger of verzorger. Technologische ontwikkeling zou moeten vertrekken vanuit het welbevinden van die patiënt/client. Tijdens het HAN symposium ‚(Verkeerd) Verbonden’ werden ethische kwesties aan de orde gesteld. Verslag in ScienceGuide.