Failing Fast

In een recente rapportage van de Singularity University wordt nog eens nadrukkelijk gewezen op de impact van disruptieve technologieën. Bedrijven en organisaties moeten deze veranderingen goed inschatten en tijdig acties ondernemen om ze te benutten. Dit betekent ook dat (beroepsonderwijs) onderwijs ook vroegtijdig moet starten met het rijp maken van werkers in die nieuwe technologie of aanverwante diensten (alhoewel de factor mens in de arbeidsprocessen steeds kleiner wordt).

3D printing (of alweer een disruptie daarbinnen) en nanomaterialen zetten de komende vijf jaar de huidige maakindustrie op zijn kop. Maar ook op het gen-, bio-, chemische en kunstmatige intelligentie- front staan doorbraken op de drempel. Stevige experimenten en snelle mislukkingen vormen de strategie! Hoe kun je dat in onderwijs en leren toepassen? Wij neigen toch tot het vermijden van falen!

De positie van de burger en werker baart vele experts zorgen en de roep om sociale innovatie klinkt luider. Ook het World Economic Forum mijmert hierover.

Skills, skills, skills!

Veel (toekomstige) jobs in de ict-sector of aanverwant! Maar er is gelijktijdig een zeer hoge werkloosheid, vooral bij de jeugd! Er worden Europese initiatieven genomen om meer mensen voor te bereiden op kansen in de digitale wereld: e-Skills monitor. Specifiek: Country Report The Netherlands.

Maar hoe zit het met andere sectoren (of werkgelegenheidsgebieden die we nu nog slechts vermoeden)? De OECD brengt de publicatie Skills for Social Progress uit: aanbevelingen voor sociale en emotionele vaardigheden die noodzakelijk zijn in de 21ste eeuw. De kansen voor laaggeschoolden kwijnen steeds sneller weg. Beroepsonderwijs zal meer moeten voorbereiden op doorstuderen, hoger niveau of specialisatie. Zeer lezenswaardig over de future skills-set zijn de essays van hooggeleerden en visionairen die de Engelstalige top-denktank IPPR gebundeld heeft.

Opleiden en trainen maar!

Symposium over cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden

Nadat we jaren bezuinigd hebben op cultuur, begint het toch weer te wringen en beseffen we dat cultuur een belangrijk aspect van de meeste 21ste eeuwse vaardigheden is (cultuur en creativiteit, cultuur en kritisch denken (zeker nu actueel in de multi-culturele wirwar), cultuur en diversiteit, enzovoort). Hogeschool Windesheim te Zwolle organiseert op 9 april a.s. een (gratis) symposium over cultuureducatie binnen de 21ste eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs. Lees het interessante programma, dat ook voor andere onderwijsniveaus iets kan betekenen. (bijv. de duurzame school)

Quickscan 21ste eeuwse vaardigheden

SLO heeft een Quickscan ontwikkeld om een beeld te geven over de mate waarin u als docent of als schoolleider de 21st Century Skills aan de orde stelt in visie, beleid en uitvoering. De scan richt zich met name op PO en VO. Het instrument genereert een score-overzicht en aanbevelingen plus een conceptueel kader van deze vaardigheden.

Apophenia

Danah BoydHet Britse Futurelab tipte LRN21 op ‘Apophenia’ van Danah Boyd, hoofdonderzoeker bij Microsoft en verbonden aan New York University. Zij geeft links naar documenten van Data & Society Research Institute over vijf grote omwentelingen op de toekomstige arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld over het belang van je online profiel bij het vinden van een baan, of eigenlijk omgekeerd: op basis van je profiel zou je mogelijk actief gerecruteerd kunnen worden. Of over de rol van robots en intelligente systemen. Of over creativiteit en 3D printen en de Maker-Mouvement.

Iets voor werkenden om zich druk over te maken… wat kan ik doen om werk te houden.
Iets voor lerenden om zich druk te maken… wat moet ik leren om kans op werk te krijgen.

Een en ander zal enorme social/economisch onrust met zich meebrengen. Kan het onderwijs lerenden hierop voorbereiden? Bovenstaand wordt pregnanter door de vooruitzichten in Thomas Piketty’s boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ (binnenkort in het Nederlands verkrijgbaar).

Computercreativiteit superieur aan menselijke creativiteit?

WatsonEnkele posts terug op deze site werd gewag genaakt van GenieMD, een medische/gezondheidstoepassing die gebruik maakt van cognitive computing (via supercomputer Watson van IBM). Op www.NU.nl staat een artikel dat naast de medische mogelijkheden ook een voorbeeld geeft van een horeca toepassing. Hier komt een aardig onderwerp boven drijven: Watson kan nog onbekende succescombinaties genereren. Kun je dat creativiteit noemen? Dat was toch een van de zaken die de mens superieur maakte aan de machine? Misschien wordt creativiteit het stellen van de juiste vraag aan Watson.

We zullen moeten nadenken wat dit betekent voor leren door mensen: Watson en consorten ’denken’ sneller, putten uit gigantisch veel bronnen, onthouden voor altijd en genereren sneller bruikbare oplossingen. In elk geval moeten we leren om cognitieve computing toe te passen, de juiste vragen te stellen en de oplossingen een humane eindtoets te geven. Hier het artikel van NU.nl

Computercreativiteit superieur aan menselijke creativiteit?

WatsonEnkele posts terug op deze site werd gewag genaakt van GenieMD, een medische/gezondheidstoepassing die gebruik maakt van cognitive computing (via supercomputer Watson van IBM). Op www.NU.nl staat een artikel dat naast de medische mogelijkheden ook een voorbeeld geeft van een horeca toepassing. Hier komt een aardig onderwerp boven drijven: Watson kan nog onbekende succescombinaties genereren. Kun je dat creativiteit noemen? Dat was toch een van de zaken die de mens superieur maakte aan de machine? Misschien wordt creativiteit het stellen van de juiste vraag aan Watson.

We zullen moeten nadenken wat dit betekent voor leren door mensen: Watson en consorten ’denken’ sneller, putten uit gigantisch veel bronnen, onthouden voor altijd en genereren sneller bruikbare oplossingen. In elk geval moeten we leren om cognitieve computing toe te passen, de juiste vragen te stellen en de oplossingen een humane eindtoets te geven. Hier het artikel van NU.nl

NUMB: hectiek van onze tijd verbeeld

Max Cooper en Kathrin deBoer maken muziek, vaak geïnspireerd door de technologische revolutie. LRN21 ontdekte NUMB, een muziekvideo die de hectiek van onze tijd verbeeldt. Lijkt zeer geschikt als appetizer voor gesprekken over (adaptatie van) innovatie (of debriefer?). Blik ook eens naar Max Cooper en Andy Lomas’ SEETHING: creatieve technologie -morfogenese genaamd- levert intrigerende beelden (gelardeerd met muziek).

Dokter in je broekzak

Watson, de super intelligente computer van IBM levert de eerste applicaties op via een wedstrijd. GenieMD is een der winnaars. De focus voor Watson ligt vooral op het medische vlak en met GenieMD krijg je via een smartphone app toegang tot de intelligentie (cognitieve computing) en databases van Watson (voorlopig nog in het Engels). Door te matchen met je persoonlijke medisch profiel krijg je maatwerk advies. Eventueel ga je met dit advies naar je huisarts voor een second opinion ;-).

GenieMD is gratis zowel voor IOS als Android, Free download onderaan scherm (helaas is niet alles bruikbaar omdat bijvoorbeeld gegevens over onze ziekenhuizen en apotheken er nog niet in zitten). Er zijn applicatievarianten voor diverse categorieën dienstverleners.

Het is niet moeilijk voor te stellen welke grote veranderingen deze toepassingen in de gezondheidszorg teweeg zullen brengen in de nulde zorglijn (GGD, consultatiebureau’s), 1e, 2e, en 3e zorglijnen. Wat gaat dit betekenen voor de werkgelegenheid in de gezondheidszorg? Zal alles efficiënter worden? Kwaliteit vergroten? Goedkoper? Go Watson!

AI, Robotics, and the Future of Jobs

robotsEen recente studie van Pew Internet Research onder 1900 experts over de twee vragen:
Zullen kunstmatige intelligentie en robots meer banen overnemen dan ze scheppen rond 2025?
In welke mate maken robots en kunstmatige intelligentie deel uit van ons dagelijkse leven rond 2025?

De antwoorden zijn niet eenduidig, maar komen overeen op grote verschuivingen in de arbeidsmarkt en de noodzaak om (toekomstige) werknemers te leren om snel nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven.

Samenvatting bij FastCompany
Hele rapport