The End of Higher Education as We Know It

Christian Prokopp ziet geweldige mogelijkheden voor Big Data in onderwijs en onderwijs-onderzoek. Zijn laatste zinsnede toont zijn vermoeden dat getalenteerde, hard-werkende studenten het meeste profijt ondervinden van het graven in data.