​Inclusief werkgeverschap?

Hoewel de overheid een uitgesproken ambitie heeft (had?) is de Belastingdienst een voorbeeld van een andere realiteit waarvoor al eerder gewaarschuwd is: het middensegment in de werkgelegenheid kwijnt! De site Sociale Vraagstukken brengt deze casus scherp in beeld. Het onderwerp roept vragen op over een sterker accent in het mbo op doorstroom naar hbo en een pro-actieve rol in na-en bijscholing. Maar ook wer​kgevers kunnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door deze werk​gelegenheidseffecten ​vroeg​tijdig in de transitie te voorzien van beleid. Lees op dezelfde site ook hoe ​flexibel ​de arbeidsmarkt wel is ​.​

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.