Stemwijzer? Mediawijzer? Uw eigen zelf stemt niet … u wordt gestemd!

In vervolg op een tip van Jan-Henk Bouman (Fountainheads) over Sesame Credit kregen we een link naar een spectaculair verhaal op Motherboard. Het handelt over Big Data en als casus het gebruik daarvan in psychometrische methoden om onze ‘information bubble ‘ te voeden en in dit geval om ons te ‘framen’ voor bepaald stemgedrag: 300 likes op Facebook verklappen meer over u dan uw partner weet!

Trump en de Brexiteers danken er hun ‘succes’ aan! Het verhaal op Motherboard onthult de enorme potentie van Big Data, gecombineerd met geavanceerde psychometrische analyses en profilering om specifieke gepersonaliseerde boodschappen (reclame bijvoorbeeld) te ’targetten’. Tot voor enkele jaren zette men vooral data in op basis van demografische informatie. Maar we zien in dit verhaal de fine tuning op basis van persoonlijkheidskenmerken (OCEAN, Big Five).

Gelukkig moeten wij in ons land toestemming geven voor het gebruik van onze gegevens, maar hoe onnozel schenkt u het gebruik van uw contacten, uw foto’s uw locatie, etc. voor installatie van een onbenullige spelletjes-app op uw mobieltje? Hoe bewust is de medemens van de manipuleerbaarheid van zijn opvattingen (en vervolgens gedrag) op basis van kennis en informatie? Hoe bewust bent uzelf hiervan? Iedereen leeft in een ‘information bubble’, dus een extra aandachtspunt voor Mediawijsheid!

U was gewaarschuwd: in 2015 zond NPO1 al een Zembla-rapportage over Big Data uit.

Overigens: Zonder in de leerstijlenmythe te vervallen … hoever zijn we in onderwijs en training met learning analytics en psychometrie? In 2013 maakt George Siemens er al terloops gewag van. Maar als we op basis van deze analyses leerstof op maat en in vorm aanbieden die past bij de persoonskenmerken van een individu … dat lijkt toch weer op ….!

Niet schrikken: Sesame Credit, een Orwelliaanse greep op de samenleving

Jan-Henk Bouman van Fountainheads heeft in het verleden al eens een opzwepende presentatie gegeven voor LRN21. Op de website van Fountainheads staan met regelmaat opmerkelijke artikelen.
Naast alle positieve euforie over techno-ontwikkelingen staan er ook zaken waarbij de schrik u om het hart slaat, een ‘The Matrix’-visoen: Sesame Credit.

Per 2020 moet elke Chinees er aan meedoen. Het is een soort gamification, maar dan eng! Hierbij wordt internet-technologie ingezet om het volk te monitoren en te manipuleren. De grootste online shop ter wereld, Alibaba, heeft er aan meegewerkt!

Hierbij valt het knijpen van de vrije meningsuiting en bepaalde populistische agenda’s in sommige westerse landen, hoewel verfoeilijk, helemaal in het niet! Valt zoiets tegen te houden?

Anticiperen, dat moet u leren!

De zogenaamde skills voor de 21ste eeuw golden voor het grootste deel ook in het verleden. Maar de mate waarin, waarvoor en met welke (technologische) hulpmiddelen we ze heden en in de toekomst inzetten verschilt wel degelijk en zal wel blijven veranderen. Hierover laat het Australische Open Colleges Saga Briggs aan het woord: ‘How to Educate Yourself For the Future’. De toekomst, een wereld van disruptie? ”Het beste wat we kunnen doen is anticiperen en te leren hoe we ons kunnen aanpassen aan de steeds veranderende wereld. Gezien de vaagheid van die toekomst moet u zorgen dat u kennis en vaardigheden ontwikkelt die in een scala van taken/banen toepasbaar zijn.”

Anticiperen… dat vergt rekening houden met meerdere scenario’s voor de toekomst en dat vergt weer de vinger aan de pols houden op heel veel ontwikkelingsterreinen, analyseren en creatief synthetiseren. Waar leert u dat, anticiperen? Eigenlijk een ultieme 21ste eeuwse vaardigheid! ‘Learning to Anticipate Flexible Choices in Multiple Criteria Decision-Making Under Uncertainty’ (van CR Azevedo, F. Von Zuben) lijkt ons veel te moeilijk voor een groot deel der mensheid.

Wie kent toegankelijker materiaal?

Precious Plastic, op kleine schaal en snel viraal

De plastic soep, u heeft er zeker van gehoord en voelt zich misschien ook wel een beetje debet en vraagt in de winkel niet meer om een plastic tasje. Maar toch blijft het kunststofafval wereldwijd een enorm probleem en bedreigt hier en daar al de voedselketen op grote schaal.

U kent ook het ambitieuze project van Boyan Slat om de oceanen schoon te vegen. Dat gaat over wat drijft, maar helaas bleek onlangs dat micro plastic deeltjes en ander vervuiling zoals bijvoorbeeld de beruchte PCB’s ook in diepe oceaantroggen te vinden zijn. Het beste is natuurlijk preventie: voorkomen dat milieu-belastende materialen in het zwerfcircuit geraken. Dat vergt bewustmaking, opvoeding tot eco-verantwoordelijk gedrag. Dus ouders, scholen, bedrijven!

Maar voorlopig zullen we ook curatief nog een hele klus hebben. Een sympathiek project om de plasticvervuiling aan te pakken van de Nederlandse ontwerper Dave Hakkens zet mensen aan om afvalplastic als waardevolle grondstof te beschouwen en op kleine lokale schaal met recyclen te beginnen. Think global, start local!

Lees bij Bright het verhaal over Precious Plastic, hoe een idee uit betrokkenheid en samenwerking viraal kan worden. Bezoek ook de site van Dave zelf: next.preciousplastic.com. Lijkt ons ook een leuk multidisciplinair Design Thinking project voor beroepsopleidingen (zelfs dwars door de opleidingskolom).

Robofiel of Robofoob? Het maakt niet uit, je krijgt er wel mee te maken!

Wij mensen ontwikkelen robots en kunstmatige intelligentie, dus wij moeten bepalen wat de grenzen zijn waarbinnen deze technologie zich mag bewegen. Bij het bepalen van die grenzen komen ook ethische/morele aspecten aan de orde. Het zal lastig zijn om hierover werelddekkende afspraken te maken; schurkenstaten, terreurclubs en cybergeboefte zullen zich er weinig van aantrekken.

Maar we krijgen er allemaal mee te maken, denk alleen maar aan de autonome auto (wat een woordspeling) of de cobot die als collega meewerkt in de fabriek. Wat vindt u van de slimme algoritmen die onze bewust of onbewust rondslingerende data-sporen uitbuiten? En in de verdere toekomst? Hoe is onze verhouding tot die kunstmatige entiteiten? Gaan we die respecteren als individueel denkend en handelend? Kunt u trouwen met een robot? Kunnen intelligente kunstmatige entiteiten betere beslissingen nemen dan onze huidige politici? Mag een pobot (politieke robot) premier of president worden?

Bovenstaande schets lijkt nu nog belachelijk, maar het aantal gremia dat zich zorgen maakt over de beheersing van kunstmatige intelligentie groeit snel. Het WEF-forum heeft er ook weer een artikel aan gewijd en de Carnegie Mellon University heeft een speciaal studiecentrum ingericht om dit terrein te verkennen. Tijdens de recente Asilomar Conferentie heeft een groep wetenschappers, technologen en losse denkers een poging gewaagd om wat regels te formuleren.

Maar ook dichterbij: woensdag 22 februari a.s. is er een symposium van ECP over AI en Overheid.

Hoe gaan we onze studenten, medewerkers sensibiliseren voor deze problematiek, die zich steeds sneller opdringt?

Opleiden moet flexibeler en vooral sneller

Innovaties veroorzaken veranderingen op de arbeidsmarkt, ze laten sommigen taken verdwijnen, maar vergen ook nieuwe vaardigheden. Opleiden helpt medewerkers bij deze transitie. Bij de eerdere industriële revoluties konden we de snelheid van het proces nog bijbenen met het opleiden van adequaat arbeidspotentieel. Maar de vaart en omvang waar we met de huidige industriële revolutie tegen op botsen geeft enorme fricties met de vaak trage ontwikkel- en uitvoeringscycli van opleidingen. Tevens zorgt de aard van veel innovaties er voor dat de opbrengsten onevenredig bij enkelen terechtkomen, waardoor sociale onvrede (en populisme) opkomt. Dit maakt de roep om sociale innovatie pregnanter!

ManagementTeam laat Rick Lahaye hierover aan het woord in hun serie over de vierde industriële revolutie.

Meedenken over een opleidingsrespons op deze uitdagingen? Kom naar de LRN21-themabijeenkomst ‘Toerusten Voor Onrustige Toekomst’ op 21 februari a.s.