Baan jij al je eigen weg?

LRN21 Themabijeenkomst op 31 oktober a.s.!

Van de exponentieel groeiende digitalisering worden we ons steeds bewuster. Het grote effect ervan op onze samenleving wordt steeds duidelijker.

We zien banen verdwijnen en fors veranderen. Nieuwe banen vragen om andere vaardigheden en het tempo waarin deze veranderingen zich aandienen neemt sterk toe. Vanwege deze en vele andere onzekerheden is er een groeiende behoefte aan een meer integrale benadering van onze 21e-eeuwse maatschappelijke uitdagingen.

Het is daarom een uitgelezen moment om, in de week-van-het-basisinkomen, aan te kondigen dat het Universeel Basisinkomen (UBI), tijdens onze themabijeenkomst van 31 oktober a.s., centraal zal staan.

Johan Luijendijk zal die dag vanuit het perspectief van het Universeel Basisinkomen met ons kijken naar wat de nabije toekomst vraagt en te bieden heeft in relatie tot ‘het nieuwe leren’ en ontwikkelen.

De resultaten van het onderzoek van Drs. Bob Zadok Blok jr. roepen bijvoorbeeld de vraag bij ons op: Wordt het niet tijd voor een toekomstbestendig educatief model?

Op dezelfde wijze waarop we het Universeel Basisinkomen (‘Basic needs’) kunnen relateren aan de ‘hierarchy of needs’ van Maslow, zullen we met singer/songwriter ‘Cate Kensy’ en Jeroen Persoons van Springest inzoomen op sprekende praktijkvoorbeelden van ‘Self-fulfillment needs’.

Geïnspireerd door onze sprekers gaan we aan het eind van de middag met elkaar in gesprek over hoe basisinkomen en het ‘Skillfullness Education Model’ het onderwijs en de arbeidsmarkt van nu en de toekomst kunnen ondersteunen.

LRN21 verheugt zich op uw komst en die van collega’s/professionele relaties. Aanmelden kan hier.

Gepersonaliseerd leren schaken

Veel scholen proberen zich te profileren door het aanbieden van extra vakken, keuzevakken en programma’s buiten schooltijd. In het basisonderwijs zien wij een veelbelovend programma, waarin harde skills worden getraind via het oeroude schaakspel. Chessity is een digitale lesmethode (volledig online) die kinderen stap voor stap leert schaken op verschillende niveaus met behulp van gamification en gepersonaliseerd leren. Voor de leerkracht betekent dit echter geen (dubbele hoeveelheid) nakijkwerk en er kan al vanaf groep 3 worden gestart. Uiteraard blijft er niets leuker dan een potje schaken tegen elkaar in de klas. Maar wat betreft instructie en inoefening op maat aanbieden, daar kan waarschijnlijk geen schaakinstructeur tegenop!

Nieuwkomers in het onderwijs

Tijdens een vorige LRN21 themabijeenkomst was gastspreekster Myriam Lieskamp (SER-lid) te gast. Zij heeft een boek geschreven met verschillende auteurs over vluchtelingenkinderen in het onderwijs. Centrale vragen in het boek zijn: hoe geven we goed onderwijs aan kinderen van immigranten en bieden we hun op school het startpunt voor een betere toekomst? Meer dan twintig onderwijsexperts beantwoorden deze vragen in dit omkeerboek, vertellen hun visie, en reiken ideeën en adviezen aan met betrekking tot onderwijs aan nieuwkomers.

LRN21 omarmt dit initiatief van harte en vraagt u om eens naar deze publicatie te kijken. De opbrengsten van de verkoop van het boek gaan naar een fonds. Scholen met vluchtelingenkinderen kunnen daar een aanvraag doen voor een activiteit die zij willen doen voor vluchtelingenkinderen. Zij ontvangen maximaal 2000 euro.

UBI: een haalbare utopie?

Sam Altman, de baas van Y Combinator (financierde mede de start van Dropbox en Airbnb) wil graag meedoen met de grote jongens. Hij pleit net als veel andere techgiganten voor invoering van het Universeel Basis Inkomen (UBI). Sterker nog, hij financiert momenteel enkele eigen experimenten op dit terrein. Hij is een van de groeiende groep vermogenden en toekomstdenkers die beseffen dat de mondiale scheefgroei van welvaart veroorzaakt wordt door het geldende sociaal-economische paradigma. Welvaart krijg je door inkomen. Inkomen was voor velen loon in ruil voor arbeid, maar steeds vaker wordt in de waardecreatie menselijke arbeid verdrongen door kapitaal (robots, Ai). Lees bijvoorbeeld econoom en Nobelprijswinnaar Stiglitz er op na.

We zien vandaag de dag ook heel goed waar de lasten neergelegd worden: de economie draait weer op volle toeren, maar lonen blijven achter en kosten van allerlei voorzieningen (bijvoorbeeld energie, gezondheidszorg) stijgen. De werkloosheid lijkt flink teruggedrongen, maar dit beeld is niet zo fraai als je het onbenut verborgen arbeidspotentieel meerekent. Gezaghebbende wetenschappers verwachten een top-effect van robotica en Ai over vijf tot tien jaar. Het zal nieuwe, soms nog onbekende banen of taken opleveren, maar zeker veel minder dan dat er banen door overbodig worden.

Wat gaan we doen? Minder werken, werk gelijkmatig verdelen? En een robotbelasting? Of koppelen we inkomen los van loonarbeid? Gaan we voor het UBI?!

Hoe dan ook, de toekomstige mens zal in een andere, continue veranderende, onzekere wereld leven en hij zal moeten leren creatief, flexibel, proactief zijn plaats in de maatschappij te moeten vervullen. Maar wat of waarvoor of waarom moet je leren? Lees ook eens de bevindingen t.a.v. opleiden voor nog niet-bestaande banen van de professoren Van der Molen en Kirschner, waar overigens her en der kritische geluiden te horen zijn (‘… en als er dan geen of te weinig banen zijn?).

Op dinsdag 31 oktober a.s. duikt LRN21 met u en enkele experts in de mogelijkheden van het UBI en welke kennis en vaardigheden in de toekomst in elk geval van nut kunnen zijn en we stellen u een toekomstbestendig onderwijsmodel voor! Nota bene, van 18- 24 september is de Internationale week van het Universeel Basis Inkomen en u mag dan de officiële aankondiging en het LRN21-programma van 31 oktober verwachten.

Levenlanglerenkrediet

Vanaf 8 juni is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van het studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering het Levenlanglerenkrediet aanvragen. Tegen gunstige voorwaarden kunt u les- of collegegeld lenen voor een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs. Terug te betalen in 15 jaar.

Kennelijk is bij/na/om scholing na 55 niet meer nodig of zinvol (of wordt u een terugbetalingsrisico). Maar waarom dan nog ‘pushen’ om langer door te werken (verhoging pensioenleeftijd)?

Gedistribueerd vertrouwen, is dat wat voor onderwijs?

Het is comfortabel om goede kennissen te hebben. Dat is het geval met Wilfred Rubens die ook aanwezig was op de druk bezochte conferentie Blockchain in Education in Groningen. Wilfred heeft meteen een uitvoerige impressie op zijn website geplaatst en stelt daarin kritische vragen, uit zorgen en twijfels (maar geeft ook voordeel van de twijfel). Wij sluiten daar in dank op aan! Lezenswaardig!

De ontheiliging van John Hattie

Visible Learning van John Hattie is voor velen een leidraad (geweest) bij onderwijsinnovatie. Immers als zichtbaar wordt wat wel en niet werkt kun je gerust en gericht aan de slag. Maar de kritiek op het onzorgvuldige of onjuiste gestoei door Hattie met statistiek zwelt regelmatig aan. Hattie wordt pseudowetenschap verweten! Lees de goed gedocumenteerde blog van Rene van Dijk.