Laten we programmeren aan de buitenlanders over?

programmeren

De laatste tijd (EU Code Week 2014) is er weer eens flinke aandacht voor het leren programmeren als onderdeel van de curricula in alle sectoren en niveau’s van het onderwijs. Menigeen heeft het aandoenlijke Puck en het raadsel van de codes op tv gezien en het pleidooi van Neely Kroes in haar laatste EU-dagen: “It will have an increasingly important role in citizens’ everyday lives and that’s just one reason to make sure this global “language” is taught to children at school.”

European Schoolnet bracht een rapport uit waarin Nederland niet zo best uit verf komt in relatie tot dit onderwerp. Hier werpt u een snelle blik op de verschillen in Europa.

Olfactive learning

citroenGeur is altijd een mysterieus onderwerp geweest maar heeft bewuste en onbewuste effecten op ons brein: associatie, concentratie, stressreductie, walging, lust, etc.

Citroengeur blijkt uit onderzoek het aantal fouten met de helft terug te brengen. In piektijden grijp je naar lavendel en rozemarijn. Tijd voor een experiment bij leren en toetsen?

Na de Steve Jobs school nu ook de Sam Sung school ;-)

Samsung’ Smart Education Hub bestaat uit de onderdelen: Smart Classroom, Smart Teachers en Smart Sharing en beoogt innovatie in het onderwijs te faciliteren. Te beginnen in het primair onderwijs.  Diverse uitgevers en dienstverleners doen mee. Ook de 21st century skills komen aan bod. Lees bij Dutch Cowboys.

Werkgelegenheid in 2020 en 2030 (oei!)

De befaamde Boston Consulting Group heeft het aanbod en tekort aan arbeidskrachten in de komende decennia voor belangrijkste economieën in beeld gebracht.

Als hun uitkomsten kloppen (rampen daar gelaten) dan heeft Nederland t.z.t. een tekort aan arbeidspotentieel. Dat kan opgelost worden door langer door te werken (later met pensioen, vrouwen meer en langer laten deelnemen in het arbeidsproces, meer gerichte immigratie en verhoging van productiviteit).

Ouderen met vaak weggezakte competenties, mensen die maar weinig hebben mogen/kunnen deelnemen in arbeidsprocessen en immigranten zullen op een maatwerk manier bijgeschoold moeten worden om de tekorten op adequate wijze op te vullen. Productiviteit verhogen moet bij de actueel werkenden geschieden door continue maatwerk in nascholing. Als we dit verhaal afzetten tegen de voorspelling dat de komende decennia veel banen zullen verdwijnen of door robots en kunstmatig intelligente apparaten gedaan worden en er nog onbekende zullen ontstaan, dan dringt zich de vraag op hoe we hierop voorbereiden. Met name in beroepsonderwijs en in de nascholing dient hierop geanticipeerd te worden.

Zeker voor de werkende middenklassen (zeg maar mbo-niveau), waar een implosie verwacht wordt, zullen 21ste eeuwse vaardigheden van overlevingsbelang worden. Helaas voorlopig hebben we nog te weinig werk voor iedereen en dan is het extra lastig om te investeren in een omgekeerd scenario.

Kies je studie minder op passie en meer op baankans (€)

De Keuzegids voor een slimme studiekeuze maakt overzichten voor diverse onderwijssectoren wat betreft de baankans voor de komende jaren. Ze baseren zich op de onderzoeken en prognoses van het ROA (Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt). Ook de waardering voor de onderwijskwaliteit door studenten wordt meegenomen. Helaas tekenen de donkere wolken zich weer duidelijker af: Veel HBO-ers zullen door gebrek aan vacatures MBO-banen accepteren waardoor veel MBO-ers ook weer onder hun niveau zullen moeten zoeken.

We hebben decennia een geluksverwachting gecreëerd op basis van een passionele studiekeuze. Dat is natuurlijk geweldig in een hoogconjunctuur waar de banen voor het opscheppen liggen. In deze tijd, waar je persoonlijke financiële investering in een studie veel langere en hogere consquenties heeft dan voorheen, is het beter om meer af te gaan op baankans in een studierichting die daarbinnen nog het meest dicht bij je passie of hobby ligt. Opleiders zullen hun werving eerlijke moeten zijn over de perspectieven en waar mogelijk de curricula aanpassen om flexibiliteit te ontwikkelen en transfer naar kansrijke delen van de arbeidsmarkt mogelijk te maken.

Kies je studie minder op passie en meer op baankans (€)

De Keuzegids voor een slimme studiekeuze maakt overzichten voor diverse onderwijssectoren wat betreft de baankans voor de komende jaren. Ze baseren zich op de onderzoeken en prognoses van het ROA (Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt). Ook de waardering voor de onderwijskwaliteit door studenten wordt meegenomen. Helaas tekenen de donkere wolken zich weer duidelijker af: Veel HBO-ers zullen door gebrek aan vacatures MBO-banen accepteren waardoor veel MBO-ers ook weer onder hun niveau zullen moeten zoeken.

We hebben decennia een geluksverwachting gecreëerd op basis van een passionele studiekeuze. Dat is natuurlijk geweldig in een hoogconjunctuur waar de banen voor het opscheppen liggen. In deze tijd, waar je persoonlijke financiële investering in een studie veel langere en hogere consquenties heeft dan voorheen, is het beter om meer af te gaan op baankans in een studierichting die daarbinnen nog het meest dicht bij je passie of hobby ligt. Opleiders zullen hun werving eerlijke moeten zijn over de perspectieven en waar mogelijk de curricula aanpassen om flexibiliteit te ontwikkelen en transfer naar kansrijke delen van de arbeidsmarkt mogelijk te maken.

2 tot 3 miljoen banen … weg! Of…

Actueel is de zorg van minister Asscher over de toekomstige werkgelegenheid. Oorzaak ligt bij de technologische ontwikkelingen. Nu.nl postte recent dit artikel, met een verwijzing naar een eerder interview met wetenschapper Dan Barry voor de Singularirty University. Het Nu.nl artikel refereert aan een onderzoek van Deloitte m.b.t. een verfijning van de statistische bevindingen van Frey (2013) waarover LRN21 al eerder melding maakte. De zekerheid over het verdwijnen van banen lijkt groter dan de kans dat door technologisering er genoeg nieuwe bijkomen!

Kijk ook naar de rechte uitzendingen van VPRO/tegenlicht op Uitzending Gemist over dit onderwerp. Onderwijs staat voor grote uitdagingen!

Computercreativiteit superieur aan menselijke creativiteit?

WatsonEnkele posts terug op deze site werd gewag genaakt van GenieMD, een medische/gezondheidstoepassing die gebruik maakt van cognitive computing (via supercomputer Watson van IBM). Op www.NU.nl staat een artikel dat naast de medische mogelijkheden ook een voorbeeld geeft van een horeca toepassing. Hier komt een aardig onderwerp boven drijven: Watson kan nog onbekende succescombinaties genereren. Kun je dat creativiteit noemen? Dat was toch een van de zaken die de mens superieur maakte aan de machine? Misschien wordt creativiteit het stellen van de juiste vraag aan Watson.

We zullen moeten nadenken wat dit betekent voor leren door mensen: Watson en consorten ’denken’ sneller, putten uit gigantisch veel bronnen, onthouden voor altijd en genereren sneller bruikbare oplossingen. In elk geval moeten we leren om cognitieve computing toe te passen, de juiste vragen te stellen en de oplossingen een humane eindtoets te geven. Hier het artikel van NU.nl