21ste eeuwse vaardigheden in de Canon beroepsonderwijs

Ecbo tipt ons op de uitbreiding van de Canon Beroepsonderwijs met 21ste eeuwse vaardigheden in het mbo.

De maatschappij en de aard van arbeid veranderen snel en daardoor moet ingespeeld worden op de verandering in het beroep. De canon definieert het begrip 21ste eeuwse vaardigheden nader en geeft suggesties voor inbedding in de curricula. Het accent op 21ste-eeuwse vaardigheden zal per (mbo-) niveau en sector verschillen.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.