45 Bronnen voor Design thinking (ontwerpdenken) in onderwijs

InformED (Open Colleges) uit Australië heeft een verzameling van 45 bronnen over Design Thinking for Educators.

Design thinking? “Design thinking consists of four key elements: Defining the Problem, Creating and Considering Multiple Options, Refining Selected Directions, and Executing the Best Plan of Action.”

Met design thinking probeer je expliciet op de behoefte van je doelgroep in te spelen.

Bent u toch op de website van InformED, snuffel dan ook even in de rechter zijkolom ‘Popular posts’ (bijv. 30 Things You Can Do To Promote Creativity).