“A wealth of lessons for the future”

De hoge werkloosheid wordt iets getemperd door de toename van tijdelijke en parttime banen. Juist voor deze laatste zaken dreigt een gebrek aan investering in kansrijke kennis en vaardigheden door het ontbreken van een trainingsinfrastructuur, drijfveren en sociale context.

Organisaties die het meest investeren in kennis en vaardigheden van werknemers blijken het meest veerkrachtig in (post)crisistijd. Neth-ER, het Nederlandse EU-onderwijsanker te Brussel, haalt het rapport Employment and Social Developments in Europe aan, waar het belang van levenslang leren nog eens benadrukt wordt.

In het rapport koestert Nederland zich nog comfortabel tussen koplopers Finland en Zweden in (grafiek op blz. 131). In deze grafiek is het opvallend dat er landen zijn waar de inactieven hoger scoren op skills dan werkzoekenden. Het scoreverschil tussen de skills van werkenden en werkzoekenden indiceert (deels) de mismatch tussen vraag naar arbeidspotentieel en aanbod.

Merkwaardig is dat onze best presterende economie, Duitsland, achter in de middenmoot hangt qua gemiddeld skills niveau.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.