Actieplan Ondernemerschap 2020 wordt effectief gemaakt door EU

Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is de vertegenwoordiging van het Nederlandse kennisveld in Brussel. Op hun website staan regelmatig zaken die de 21st Century Skills raken. Recent is er de publicatie met beleidsaanbevelingen om ondernemerschap/ondernemendheid te bevorderen door meer (internationale) samenwerking, begeleiding, mentoring van starters, ondersteuning van beroepsopleidingen om ondernemendheid sterker te integreren. Speciale aandacht voor de spin-offs van universiteiten als bakermat voor nieuwe ondernemingen.

De EU gaat van het Actieplan Ondernemerschap 2020 van enige tijd geleden nu echt werk maken.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.