Always change a winning team!

De eerstvolgende themabijeenkomst van LRN21 (dinsdag 8 maart 2016) gaat over diversiteit in al zijn aspecten. Een hot item in deze tijd met internationale spanningen, nieuwkomers in het land en plenty sociale media! We zullen in de aanloop wat meer publiceren rond dit onderwerp om u wat te ‘framen’.

Via Nu.nl zagen we een leuke tool van de Radboud Universiteit om sociale acceptatie binnen schoolklassen te vergroten: de Social Shuffle.

Kinderen op gezette momenten laten wisselen naast wie ze in de klas zitten heeft gunstige effecten.

In organisaties zien we dat natuurlijk ook in de vorm van stage in een ander team, job-rotatie, tijdelijke productgerichte teams etc. Maar vaak gebeurt dit vanuit de optiek van kennisdeling, afwisseling om de medewerker behouden, het voorkomen van kliekvorming en tunnelvisie. Het aan elkaar wennen – na een wisseling – kost tijd en er zijn ook wel een paar andere nadelen. Minder geforceerde interventies zijn toch ook denkbaar?

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.