De Uber-school?

Joost Steins Bisschop trok zich enige tijd gelden terug uit de top van dienstverlener digitale strategieën Jungle Minds. Hij heeft uitgevers gesproken en produceert een toekomstvisie voor leren. Het artikel op de site van JungleMinds is ook in het FD gepubliceerd.

Niet zoveel echt nieuws, lijkt ons: wat over de gebrekkige kwaliteit van het onderwijs en met name leraren, wat over leerobjecten die slim gestapeld kunnen worden tot maatwerk, wat bewondering voor de demagogie van sir Ken Robinson, iets over de opkomst van robots.

Alles bij elkaar veel onderwerpen die we de afgelopen jaren al eens voorbij zagen komen en waarvan sommigen ook weer wegzakten (bijvoorbeeld fijnmazig gemetadateerde digitale leerobjecten).

Ja, onderwijs kan veel leren van het bedrijfsleven, van start-ups en het toepassen van Scrum als ontwikkelmethodiek en het inzetten van geavanceerde internettechnologie om bijvoorbeeld permanent voeling te houden met de klant (student).

LRN21 kan veel beamen uit het artikel, maar krijgt ook – hier en daar – de kriebels en en een oprisping:

Wat denken we over een uitspraak als “(Leraren) … die verantwoordelijk zijn voor het motiveren van de studenten”? Hoe zit het met de kosten van al die contentbouwsteentjes in het beperkte NL-taalgebied voor kleine vakgebieden?

Behalve de veranderingen in het ‘hoe’ dienen ook de argumenten achter het ‘wat’ van onderwijs herzien te worden. En de inspectie dan… lees het toch zelf maar!

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.