DigComp 2.0

Digitale vaardigheden zijn in de 21ste eeuw essentieel om te participeren, maar de ontwikkeling van technologie gaat dermate vlug dat er om de paar jaar een update van benodigde competenties wenselijk is. DigComp: De Commissie heeft 21 e-competenties geïdentificeerd waarover Europese burgers zouden moeten beschikken om deel te kunnen nemen aan de moderne digitale Europese samenleving. In 2013 verscheen de eerste versie van DigComp, Nu is er een update op komst: DigComp 2.0 wordt eind 2016 verwacht.

DigComp is geïntegreerd in Europass, het curriculum vitae format van de Europese Commissie. Lees beknopt bij NETHer of het conceptvoorstel zelf.

Verschil met de eerste versie is met name de toevoeging van ‘data-wijsheid’, digitaal samenwerken en digitaal content creëren. Ook wordt benadrukt dat de vijf competentiegebieden elkaar overlappen en beïnvloeden (cross referencing).

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.