Een empathisch blended leraar

Science Guide publiceert een interview met Jan Anthonie Bruijn, immunopatholoog aan het Leids Universitair Medisch Centrum en Eerste Kamerlid (VVD).

Hij signaleert voor de toekomst twee belangrijke ontwikkelingen: de steeds snellere technologische impact op de maatschappij en het vreemde dat dichterbij komt. Vroeger waren we bang voor het vreemde en dat was vaak nuttig. Nu en in de toekomst kan die angst ons in de weg staan. Hij pleit voor het ontwikkelen op school van de empathische competentie, voor sociaal-culturele openheid en het opdoen buitenlandse stage of werkervaringen. Hij vindt dat onderwijsprofessionals zelf die competentie moeten praktiseren. Ook ziet hij graag dat er meer mensen uit het bedrijfsleven een deelrol in het onderwijs vervullen. Zelf is hij een voorbeeld van zo’n blended leraar.

Over het omgaan met diversiteit, empathie voor de andere die anders is, gaat de netwerkbijeenkomst van LRN21 op 8 maart a.s., let op deze site.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.