Effect van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

arbeidsmarktOnderwijsinstituten kunnen zich sterk maken om te reageren op de toekomstige omscholingsvraag van mensen die hun baan kwijtraken en daarvoor een transitievergoeding krijgen. Het kabinet is redelijk positief over de kloof tussen groepen op de arbeidsmarkt in Nederland, maar wil toch verder onderzoek naar de (mogelijk) ontwrichtende effecten van technologie. Bekijk deze kamerbrief.